Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân maart 2020

Maar de lente wist het niet...

Vrienden van de ChristenUnie

Een ongewone flits in een ‘ongewone’ tijd.

De lente is in het land. De bloemen bloeien op het veld en de haasjes spelen hun spel. Maart roert zijn staart. Dit is een oude volkswijsheid die wijst op de onvoorspelbaarheid van het weer. Deze maand speelt er echter meer dan onvoorspelbaar weer. Een aanvankelijk onderschat virus, COVID-19 of corona, teistert de wereld en legt Nederland bijna plat. Oorlog in vredestijd. Kantelpunt is maandag 16 maart als alle scholen sluiten en grote vergaderingen worden verboden. De zondag ervoor zijn al veel kerken gesloten. Het doet onwerkelijk aan. Surrealistisch en ongekend. Op 18 maart is er een nationale biddag, waarop gebeden zich vermenigvuldigen voor Gods troon.

Er is veel onzekerheid, verdriet en angst. Heer, erbarm U!
Er is ook veel saamhorigheid en onderling hulpbetoon. Heer, dank U!

In slow motion volgen de maatregelen elkaar op. Op 23 maart worden de regels aangescherpt. Allemaal om te voorkomen, dat de pandemie nog grotere vormen aanneemt. Tot 1 juni zijn ook de vergaderingen in het provinciehuis afgelast en beraadt het presidium zich op de toekomst. De fractie werkt thuis en heeft Skype vergaderen ‘ontdekt’. In de flits kunt u lezen over de activiteiten van begin maart. Ook vindt u hier het jaarverslag over 2019.

We zijn op weg naar Pasen. Corona is het Griekse woord voor krans of kroon. De corona van doornen wordt een CORONA van overwinning. Jezus heeft de dood overwonnen. God regeert, terwijl corona heerst.

Deo Volente, zo de Here wil. Deze woorden krijgen momenteel weer meer hun betekenis terug en ze zijn zo waar.  We weten niet wat de toekomst zal brengen. We weten wel dat God er altijd bij is en dat wij niet dieper kunnen vallen dan in Zijn handen.

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef in gevangenschap een morgengebed voor zijn medegevangenen.

God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen

in mij is het duister, maar bij U is licht
ik ben eenzaam, maar U verlaat mij niet
ik ben bang, maar bij U vind ik hulp
ik ben onrustig, maar bij U vind ik vrede
in mij is bitterheid, maar bij U vind ik geduld
ik begrijp Uw wegen niet, maar U weet de rechte weg voor mij.

Vader in de hemel,
lof en dank zij U voor de rust van de nacht
lof en dank zij U voor de nieuwe dag
lof en dank zij U voor al uw goedheid en trouw
in mijn leven tot nu toe.
U hebt mij veel goeds bewezen,
laat mij nu ook het zware uit Uw hand aannemen.
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan.
U laat Uw kinderen alle dingen ten goede komen.

Ontferm U, Heer, geef mij mijn vrijheid terug.
Wat deze dag ook brengt, Heer, Uw naam zij geprezen!

De fractie wenst u Gods zegen en kracht en bovenal Zijn bewarende hand.                                                         

 

 

Uit de fractie

Ik zoek hulp #Niet alleen

Het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel moois er juist in deze tijd van crisis in ons land opbloeit. Deze week hebben christelijke organisaties en kerken ook de handen uit de mouwen gestoken en zijn met #nietalleen begonnen. Ook de ChristenUnie is daarbij betrokken.
Lees verder

Jaarverslag 2019

Zoals elk jaar is ook dit jaar een verslag gemaakt van het afgelopen jaar. Op het moment dat deze nieuwsflits verschijnt, heeft u vermoedelijk ons jaarverslag over 2019 al ontvangen. De voorbereidingen waren al in volle gang, nog voordat het virus de dagelijkse gang van zaken ging beheersen. We zijn de Here dankbaar voor alles wat Hij ons in 2019, ook in ons politieke werk heeft gegeven. Een afspiegeling van dat werk kunt u hier lezen. 

Fractie in actie

Ontbijt bij De Haan advocaten en notarissen

Het is nog even wennen. Geen handen schudden meer op deze ochtend. Het coronavirus verspreidt zich steeds verder in Nederland. Vandaag is het vijftiende ondernemersontbijt. We zijn te gast bij notaris Siebe Swart. Tijdens het ontbijt op het kantoor in Leeuwarden horen we meer over: ‘Het Goede Nieuws klinkt wereldwijd.’
Lees verder

Werkbezoek ROC Friese Poort tijdens vakwedstrijd

Er is van alles te zien en te beleven tijdens de vakwedstrijd ‘Skills the Finals’. ROC Friese Poort is dit jaar medeorganisator van dit grote event dat plaats vindt in het WTC in Leeuwarden. Zo’n 500 leerlingen van verschillende (v)mbo scholen door heel Nederland doen mee aan deze vakwedstrijd: Wie wordt de beste van Nederland in zijn of haar vakgebied?
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert in ieder geval tot 1 juni online.
We volgen de RIVM regels.
U kunt de fractie bereiken via Whatsapp of telefonisch op de mobiele nummers: 
Bernita Hakvoort 06-20191863 en Sipkje Messink 06-15146428.
Ook kunt u ons mailen op christenunie@fryslan.frl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts