Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân juni 2020

Op de plaats rust!

Vrienden van de ChristenUnie

Na drie Statenvergaderingen op een rij is het nu tijd voor het zomerreces. Er mag gerust worden van gedane arbeid. Toen in maart alles abrupt tot stilstand kwam, wisten we niet hoe het zou komen. Intussen is er steeds meer mogelijk en hebben we al weer een aantal keren met elkaar als fractie in het provinciehuis vergaderd. De Statenvergaderingen vinden daar ook plaats, maar niet in de vertrouwde en mooie Statenzaal. Gelukkig beschikt het gebouw over meerdere grote ruimten. Dus alternatieven zijn voorhanden.

In onderstaande nieuwsflits kunt u lezen over de diverse besproken onderwerpen.

We beginnen onze fractievergaderingen altijd op toerbeurt met gebed en een korte meditatie. Het is waardevol om elkaar te wijzen op de grootheid van de Here en Zijn liefdevolle genade voor ons. We hebben ervaren hoe fijn het is om juist in deze toch ongewisse tijd daarop terug te kunnen vallen.

In ons land kun je vaak genieten van prachtige steeds bewegende wolkenluchten.
Uit het bekende lied ‘Beveel gerust uw wegen’ komen de volgende regels, die spreken van geloofsvertrouwen in God.

‘Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.’

We wensen u een goede en gezegende zomer.

 

Uit de Staten

Friese gemeenten in nood

De financiële nood bij gemeenten is hoog. Veel gemeenten in Fryslân ondervinden problemen bij het sluitend maken van hun begroting. Naast de tekorten op het sociaal domein hakt ook de coronacrisis erin.
Lees verder

Geen ruimte voor nieuwe dorpsmolens

Het vernieuwde windbeleid staat beperkt windmolens toe. De ChristenUnie wil graag dat dit beleid ruimer opgesteld wordt. Dorpen met een molen die aan vervanging toe is, hebben geen schijn van kans om een nieuwe molen te plaatsen. Dat werkt ontmoedigend vindt Statenlid Wiebo de Vries.
Lees verder

Gaat Natuer mei de Mienskip werken?

In Fryslân is een groep natuur- en landbouworganisaties van start gegaan met het project Natuer mei de Mienskip. Zij denken met 79 miljoen euro uiteindelijk 1050 hectare nieuwe natuur te kunnen ontwikkelen. In 2027 moet dat klaar zijn en het is de vraag of dit haalbaar is.
Lees verder

Inbreng Kadernota: geef jongeren inspraak

De coronacrisis heeft voor jongeren gevolgen. Wat vinden zij van de Friese aanpak? Statenlid Wiebo de Vries wil dat jongeren zo snel mogelijk inspraak krijgen over de besteding van de corona-hulpgelden van de provincie Fryslân.
Lees verder

Concept Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie is een opdracht vanuit het klimaatakkoord. Samen met gemeenten, de provincie en het waterschap is er een Friese RES tot stand gekomen. In dit concept wordt beschreven dat Fryslân in 2030 tenminste 2,3 terawattuur (TWh) duurzame energie produceert.
Lees verder

Verbreden sluis bij Kornwerderzand

Na jarenlang politiek overleg is het zo ver. Het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand kan van start gaan. “Hoe eerder hoe beter”, zegt Statenlid Wiebo de Vries. De Staten vergaderen over de afspraken die uitgewerkt zijn in de Bestuursovereenkomst.
Lees verder

Reddingsplan Thialf

“Dit is niet het eerste bedrag dat naar Thialf gaat en waarschijnlijk ook niet het laatste”, zegt Statenlid Lieuwe van der Pol. Hoeveel gemeenschapsgeld hebben de Staten er voor over om Thialf te laten voortbestaan?
Lees verder

Treinvervoer Leeuwarden-Zwolle

Heeft een extra vervoerder op het spoor Leeuwarden-Zwolle wel echt meerwaarde voor de reiziger? De fractie van de ChristenUnie heeft haar bedenkingen en stelt hierover mondelinge vragen tijdens de vergadering van 17 juni 2020.
Lees verder

ChristenUnie wil fluisterasfalt bij Workum

Inwoners van Workum, die in de directe nabijheid van de N359 wonen, maken zich zorgen over het toenemende (vracht)verkeer en ervaren geluidsoverlast. De provinciale fractie van de ChristenUnie gaat het gesprek aan met de omwonenden en bekijkt de situatie ter plaatse. Statenlid Matthijs De Vries: “Ik kan mij de bezorgdheid van de bewoners goed voorstellen.” Hij stelt hierover vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Kijk voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert in principe elke maandagavond om 19:00 uur. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.
Aanmelden bij Sipkje Messink

Omdat we regelmatig thuis werken is de fractie te bereiken via Whatsapp of telefonisch op de mobiele nummers: 
Bernita Hakvoort 06-20191863 en Sipkje Messink 06-15146428.
Ook kunt u ons mailen op christenunie@fryslan.frl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts