Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân januari 2020

Nieuwjaar

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.
Psalm 1:3                                  
                                                                  

Vrienden van de ChristenUnie

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al bijna weer op.

We brengen op 8 januari een werkbezoek in Eastermar om te praten over de woningbouwproblematiek. Vervolgens spreken we met de CU-regiobestuurders over woningbouwafspraken met de provincie. Op 10 januari is er een bijpraatsessie over stikstof.

Tijdens de Statenvergadering op 22 januari nemen we afscheid van Dennis de Calonne en wordt Lieuwe van der Pol beëdigd. Hij kan gelijk van start met de nieuwe nota over kunst en cultuurbeleid. In zijn toespraak zegt hij dat het goed is om te bidden voor het land en het volk.

Ook staat de veenweide aanpak opnieuw op de agenda. De Staten willen bodemdaling en veenoxidatie in het gebied vertragen. Er wordt ingestemd om de plannen verder uit te werken en te beginnen met het vernatten van de polder Hege Warren en het gebied Aldeboarn de Deelen.

 

Uit de Staten

ChristenUnie stelt vragen over veroordeling Chinese voorganger

De Chinese predikant Wang Yi uit Chengdu in Sichuan is veroordeeld tot negen jaar gevangenis. Hij zit al ruim een jaar gevangen. Hij is veroordeeld omdat hij een eigen ‘illegale’ kerk leidde. De provincie Fryslân onderhoudt vriendschappelijke banden met de Chinese provincie Sichuan.

Lees verder

Nij Podium – nieuw kunst- en cultuurbeleid

Het nieuwe cultuurbeleid zorgt voor onzekerheid bij culturele organisaties. Het is niet duidelijk hoe er subsidie aangevraagd kan worden. Ook vragen cultuurbedrijven zich af of ze nog wel in het kader passen en of de lat niet te hoog gelegd wordt nu een onafhankelijke artistieke commissie de plannen gaat beoordelen.
Lees verder

Kosten en baten van veenweide aanpak

Door het vernatten van het veenweidegebied wordt bodemdaling tegengegaan. Is het verantwoord om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te remmen? Wat is dan de beste oplossing voor de lange termijn? Middels een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is naar voren gekomen dat investeren in remming van bodemdaling loont. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 januari wordt de MKBA besproken.
Lees verder

Uit de fractie

Beëdiging Lieuwe van der Pol

Lieuwe van der Pol is op 22 januari beëdigd als Statenlid voor de ChristenUnie. Hij is al een half jaar actief in de fractie als commissielid. Daarvoor heeft hij zich jaren ingezet in de gemeentepolitiek. Lieuwe legt de eed af voor Commissaris van de Koning Arno Brok in de Statenzaal.
Lees verder

Afscheid Dennis de Calonne

Dennis de Calonne neemt afscheid als lid van Provinciale Staten. Tijdens de vergadering op 22 januari spreekt hij zijn dank uit naar alle Statenleden. ‘Het was fijn om met jullie te mogen samenwerken,’ zegt hij.
Lees verder

Fractie in actie

CU-bijeenkomst over stikstof beleid

Wat is stikstof en wat zijn de gevolgen daarvan? Fractievoorzitter Wiebo de Vries praat CU-raadsleden, wethouders en steunfractieleden bij over stikstof. De bijeenkomst wordt vrijdag 10 januari gehouden in het provinciehuis.
Lees verder

Werkbezoek Eastermar over woningbouw

Eastermar is een levendig dorp. Het dorp organiseert tal van activiteiten. ‘Iedereen doet mee,’ zegt Atsie Boersma van Dorpsbelangen. Het probleem is dat er geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden terwijl er wel behoefte is. Samen met de raadsleden van ChristenUnie Tytsjerksteradiel brengt de fractie een bezoek aan het dorp op 8 januari 2020.
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele Statenleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. De agenda kunt u vinden op onze website.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts