Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân april 2020

Fryslân 75 jaar vrij!

Vrienden van de ChristenUnie

In de afgelopen maand mochten we vieren dat het 75 jaar geleden is dat Fryslân werd bevrijd. Op 15 april zou er een speciale Statenbijeenkomst zijn met eregasten. Dat ging even anders. Door het coronavirus hield Commissaris van de Koning Brok zijn speech in een lege Statenzaal voor Omrop Fryslân. "Het vieren van de bevrijding en het vlaggen is een verhaal dat we elkaar moeten blijven vertellen", zegt hij. "75 jaar vrijheid. Een ongekende weelde! We mogen dankbaar zijn dat we leven in zo’n rijk land, en dan ook nog in het geliefde Fryslân."

Ook mochten we Pasen vieren. Jezus die voor ons de dood heeft overwonnen. 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

De fractie wenst u Gods zegen en gezondheid toe.

 

 

Uit de fractie

Zorgen over uitrol van 5G

Is 5G schadelijk? Bezorgde inwoners zijn aanwezig bij het deskundigenoverleg begin maart. Zij vinden dat elektromagnetische golven slecht zijn voor de gezondheid. Uit voorzorg willen een aantal Friese partijen dat 5G niet uitgerold wordt en er meer wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Fryslân moet het kabinet oproepen om hiermee te stoppen, is de boodschap tijdens de Statenvergadering op 22 april 2020.

Lees verder

Zonneweiden beperken

Rondom Leeuwarden is het plan om een zonnepark te maken van 60 hectare groot op landbouwgrond. Het is van belang dat er draagvlak is en dat de locatie zorgvuldig uitgezocht wordt. De ChristenUnie vraagt zich af of het principe van de zonneladder ook toegepast wordt. “Er zijn nog daken genoeg waar zonnepanelen op kunnen”, zegt Wiebo de Vries

Lees verder

Opvang vluchtelingenkinderen

Op de Griekse eilanden leven duizenden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. De kampen zijn overvol, de medische voorzieningen zijn slecht en een goede hygiëne is vrijwel onmogelijk. Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd om 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen.
Lees verder

Actieplan voor toeristische sector en herstel van boerenlandpaden

De toerismesector wordt hard geraakt door het coronavirus. Ondernemers in deze sector zien hun omzet met meer dan 50% dalen. “De impact is nog niet te overzien”, zegt Statenlid Matthijs de Vries. De ChristenUnie fractie heeft geworsteld met de beleidsnota gastvrij Fryslân, om deze te behandelen in een zeer onzekere tijd. De commissievergadering gaf de doorslag.

Lees verder

ChristenUnie heeft vragen over stopzetten proef waterstofbus

De ChristenUnie vindt de actie van het college om de stekker uit waterstofbus te trekken te voorbarig. “Het is mij volstrekt onduidelijk waarom we nu al stoppen met de proef”, zegt Statenlid Matthijs de Vries van de ChristenUnie. In vragen aan het college van Gedeputeerde Staten wil de ChristenUnie opheldering van zaken.
Lees verder

ChristenUnie vreest stikstofhandel over provinciegrenzen

ChristenUnie Fryslân ontvangt signalen dat de provincie Noord-Brabant bezig is om agrarische bedrijven op te kopen uit andere provincies. De toekomst van de veehouderij staat op het spel als dit soort praktijken niet stoppen. De provincie Noord-Brabant heeft stikstofruimte nodig voor de realisatie van Logistiek Park Moerdijk. Statenlid Wiebo de Vries vreest voor stikstofhandel over de provinciegrenzen heen en stelt vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert in ieder geval tot 1 juni online.
We volgen de RIVM regels.
U kunt de fractie bereiken via Whatsapp of telefonisch op de mobiele nummers: 
Bernita Hakvoort 06-20191863 en Sipkje Messink 06-15146428.
Ook kunt u ons mailen op christenunie@fryslan.frl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts