Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân mei 2020

Er is Hoop!

                                                                                                                 © Rika Evers
Vrienden van de ChristenUnie

Een gedenkwaardige maand is bijna ten einde.
Op 4 mei een Dodenherdenking op een welhaast lege Dam in Amsterdam. Indrukwekkend.
De activiteiten voor de dag erna zijn voor een groot deel afgelast. Zo is 75 jaar vrijheid voornamelijk vanuit huis gevierd.

Intussen zijn de corona maatregelen iets versoepeld. De Staten kunnen weer fysiek vergaderen op 27 mei. Wel met kleuren, kruizen en strepen om alles op 1,5 meter afstand in goede banen te leiden. Omdat de Statenvergadering in maart niet kon doorgaan, wordt de planning in elkaar geschoven. Dat betekent dat het tot de zomervakantie druk is met drie Statenvergaderingen week op week. 
In de flits kunt u alles lezen over de onderwerpen die deze maand ter sprake zijn gekomen.

Ook vragen we in deze nieuwsflits uw aandacht voor twee vacatures.
Het Provinciaal Unie Bestuur (PUB) is op zoek naar een nieuwe secretaris en de fractie is namens het Stichtingsbestuur op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. 

Op de kalender van het kerkelijk jaar is het de 50 dagen tijd. Dat stempelt de bijzondere periode van Pasen via Hemelvaart naar Pinksteren. We mogen volop leven uit genade, vanuit het volbrachte werk van onze Heiland. Amazing Grace!
Jezus krijgt in de Hemel alle macht op heel de aarde en Hij liet ons niet als wezen achter.
Hij stuurde op het Pinksterfeest Zijn Heilige Geest naar de aarde om ons te helpen in Hem te geloven.  

Ja, de Trooster is gekomen,
Jezus ging van d' aarde heen.
Jezus, van u opgenomen,
liet, o kerk, u niet alleen.
De Beloofde werd gezonden
en de kracht uit God kwam neer.
't Past ons juichend, keer op keer,
Zijn verschijning te verkonden.
Heden is het pinksterfeest.
Looft en dankt de Heil’ge Geest!
                        Isaäc da Costa

 

Uit de fractie

Fryslân regenboogprovincie?

"Of dat nu gaat om geaardheid, geloof of afkomst; geen mens mag worden gediscrimineerd", zegt Wiebo de Vries tijdens het debat over de regenboogvlag. "In die overweging hebben wij voor de motie Fryslân regenboogprovincie gestemd."
Lees verder

Verdeling onder hoogspanning

De Noordelijke Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken in de provincie Fryslân. Hierover geeft zij een aantal aanbevelingen aan de provincie. Tijdens de Statenvergadering van 27 mei wordt dit besproken.

Lees verder

Fryslân – Europa

“Waar liggen de kansen voor Fryslân in Europa, wat zijn onze sterke punten en wat hebben wij te bieden?”, zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de behandeling van beleidsbrief Fryslân en Europa.
Lees verder

Actualisatie grondbeleid

Het grondbeleid van de provincie wordt herzien. Belangrijke wijzigingen zijn: het instellen van een Friese grondbank en het middel van onteigening voor natuurdoelen. De ChristenUnie is geen voorstander van onteigenen voor natuurdoelen en wil alleen onteigenen als uiterst redmiddel.
Lees verder

Vacatures

Secretaris

Het Provinciale bestuur van de ChristenUnie heeft een vacature voor secretaris. Graag vragen wij uw aandacht voor deze vacature. Heeft u interesse in deze functie of kent u iemand die geschikt is voor de functie? Laat het weten! Mocht u meer informatie willen over de inhoud van de functie, kunt u uiteraard contact opnemen met het bestuur (met de voorzitter via 06-30023712 of secr.pu.cu.fryslan@gmail.com).

Gezocht fractiemedewerker m/v

Ben jij op zoek naar een uitdagende en inhoudelijke politieke functie? De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie Fryslân heeft een vacature voor een enthousiaste en gedreven fractiemedewerker. Ben jij een regelaar en wil je graag ondersteunen bij politiek inhoudelijke onderwerpen? Reageer dan snel.
Lees verder

Contact

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

De individuele fractieleden zijn eveneens te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Matthijs de Vries: @Matthijsdevrie6
  • Lieuwe van der Pol: @lavanderpol
  • Thea Smit: @TheaSmitdeVries

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert vanaf 1 juni weer in het provinciehuis, echter nog zonder gasten. Wij volgen de RIVM regels.

U kunt de fractie bereiken via Whatsapp of telefonisch op de mobiele nummers: 
Bernita Hakvoort 06-20191863 en Sipkje Messink 06-15146428.
Ook kunt u ons mailen op christenunie@fryslan.frl

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts