Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

december 2014

De laatste Statenvergadering is achter de rug en de Friese politiek maakt zich op voor het Kerstreces. Nog een paar laatste dingen en dan houden we even vakantie. Dit is dan ook de laatste nieuwsflits van 2014. We hopen dat u het met plezier zult lezen.

We maken ons op voor de Kerstdagen; het geboortefeest van onze Heiland Jezus Christus. We denken na over het kerstdiner en versieren het huis. In schril contrast met de eenvoud en armoede waarin Zijn geboorte plaatsvond. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis;
zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

We wensen u hele goede feestdagen.

Fryslân krijgt veel windmolens in IJsselmeer

Ruim acht uur hadden Provinciale Staten van Fryslân nodig om op 17 december een besluit te nemen over de locaties voor windenergie in Fryslân de komende jaren. Maar nog steeds is niet helemaal duidelijk waar de molens straks verrijzen. In het IJsselmeer of rijen dik in een lijn langs de Afsluitdijk? Het kan nog beide kanten op. De ChristenUnie vindt het jammer dat er niet gekozen is voor een betere verdeling van windmolens over land en in het water. Tegelijkertijd is de fractie blij met de steun voor moties die dorpsmolens mogelijk maken, voor deelname aan de windmolenparken door particulieren en de manier waarop Fryslân de winst uit windmolens wil herinvesteren in duurzame energie.  ‘Het is goed dat er een besluit is genomen’, vindt fractievoorzitter Anja Haga.

Lees verder

Extra geld voor Jeugdzorg in Fryslân

Fryslân geeft nog eens bijna € 2 miljoen extra aan de Friese gemeenten om wachtlijsten in de jeugdzorg per 1 januari 2015 te voorkomen. Dat zei gedeputeerde Schokker woensdag 10 december op vragen van de ChristenUnie tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Met het geld doet Fryslân een uiterste inspanning om de overdracht van de Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten goed te laten verlopen. De ChristenUnie heeft steeds aangedrongen op die ‘warme overdracht’.

Lees verder

Doorstart Sionsberg mogelijk met hulp uit Den Haag

De ChristenUnie wil dat minister Schippers haar uiterste best doet om een doorstart van ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum mogelijk te maken. De ChristenUnie gelooft in zorg dichtbij.

Lees verder

Statenleden doen mee aan schrijfmarathon Amnesty International

Amnesty International houdt elk jaar een schrijfmarathon. Dit jaar was dat op woensdag 10 december. Wereldwijd doen honderdduizenden mensen hieraan mee, door 24 uur lang brieven te schrijven voor personen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, gemarteld zijn of bedreigd worden. Friese Statenleden wilden graag meedoen aan de schrijfmarathon, maar zaten vast op het Provinciehuis vanwege een vergadering van Provinciale Staten. Reden voor de ChristenUnie om het fractiebureau in het Provinciehuis beschikbaar te stellen voor schrijvers. 

Lees verder

CU: Geen uitgeprocedeerde asielzoeker op straat

De Statenfractie van de ChristenUnie vindt dat in Fryslân niemand zonder bed, bad of brood mag zijn. Dat geldt ook voor kwetsbare burgers zoals uitgeprocedeerde asielzoekers. De fractie wil van gedeputeerde Schokker weten of er in Fryslân voldoende opvangcapaciteit is en stelt daarom schriftelijke vragen.

Lees verder

Kerkentour

Messiaanse gemeente Drachten

Voor het eerst in mijn leven vier ik de Sabbat. Ik ben op bezoek bij de Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua in Drachten. In deze gemeente wordt Jezus (Yeshua) als Messias beleden, en is de Torah de basis voor de Bijbel. De dienst is anders dan alle diensten die ik tot nu toe heb meegemaakt.

Lees verder

De Wijngaard Leeuwarden

In een wat ongewone sfeer bezocht ik vanochtend in het kader van de kerkentour een dienst van de baptistengemeente De Wijngaard in Leeuwarden. De zondagse dienst wordt gehouden in het World Trade Centre (WTC) in Leeuwarden. Om even voor tienen ben ik aanwezig, en kom terecht in de centrale hal. Via de trap kom je in de ‘kerkzaal’.

Lees verder

Herv. Bonifatiuskerk Damwâld

Een karakteristiek Frysk Tsjerkje, stampvol mensen. Wanneer ik de Bonifatiuskerk in Damwâld binnenkom, ruim op tijd, moet ik zoeken naar een plek. Na mij komen nog meer mensen en die vinden allemaal op de een of andere manier een zitplaats in het kerkje. Voorin zitten alle kinderen op bankjes. Een mooi gezicht. Als ik na afloop met de scriba spreek vertelt hij dat er vaak nog meer mensen zijn. Bijzonder hoeveel mensen er in de kerk passen.

Lees verder

Overig nieuws

Kamermeerderheid voor betere monitoring zoutwinning Waddenzee

Er gaat beter gecontroleerd worden op schadelijke effecten van zoutwinning onder de Waddenzee. Een Kamermeerderheid heeft op 16 december voor een motie van Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Lutz Jacobi (PvdA) gestemd.

Lees verder

ChristenUnie: geen Down-vrije samenleving

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vroeg dinsdag 9 december in het Vragenuur uitleg van minister Schippers over het bericht in de Volkskrant dat Nederlandse ziekenhuizen en verloskundepraktijken de wet overtreden bij de NIPT-test.

Lees verder

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook


ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts