Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits november 2014

Beste vrienden van de ChristenUnie,

Op 20 november is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Fryslân door de leden vastgesteld. Het is een mooi programma geworden waarover u hieronder meer kunt lezen. De top vijf maakt zich op voor de campagne voor de verkiezingen van PS in maart 2015, die al langzamerhand op stoom komt.

Bij de campagne hoort uiteraard ook een nieuwe foto. Van links naar rechts Reitze Douma (5), Richard Klerks (4), Anja Haga (1), Ynze de Boer (3) en Wiebo de Vries (2). 

 

Geef geloof een stem in Fryslân

Geloof in Zorg, Geloof in Werk en Geloof in Fryslân. Dat zijn de drie hoofdthema's van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Statenfractie. Donderdag 20 november werd het programma door de leden unaniem goedgekeurd. Het programma vertelt hoe de ChristenUnie wil dat Fryslân eruit zal zien de komende jaren tot 2030. Anja Haga: "Daarbij staat de naaste voorop. Als we het belang van de naaste op het oog hebben kijken we anders naar de economie, de zorg of onze omgeving dan dat we alleen ons eigen belang nastreven. Zo geven we invulling aan ons geloof in de levende Heer Jezus van waaruit we politiek willen bedrijven. We kiezen daarom bijvoorbeeld voor goede opvang van vluchtelingen, zorg dichtbij huis en een mensenhandelvrije provincie."

Lees verder

Lont en Bottenbley lijstduwers

Ds. Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeenten Bethel  in Drachten en bouwondernemer en Friesch Dagblad voorzitter Arjen Lont zijn gekozen als lijstduwers op de kieslijst voor Provinciale Staten van de ChristenUnie. De leden stemden donderdagavond tijdens de algemene ledenvergadering, unaniem in met de toevoeging van beide namen aan de lijst. Ook Leo Blees uit Damwoude werd als lijstduwer gekozen. Hij is docent aan de Saad in Damwoude en verder pastoraal werker/voorganger van de PKN Nij Altoenae en Driezum. 

Lees verder

Werkbezoeken

Zorg over Jeugdzorg blijft: spoedvragen en interpellatie

De overgang van Jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten leidt waarschijnlijk tot een veel langere wachttijd voor jongeren die zorg nodig hebben. Dat verwacht de ChristenUnie naar aanleiding van een ronde tafelgesprek met directeuren uit diverse geledingen van Jeugdzorg in Fryslân. Het gesprek maakte onderdeel uit van een werkbezoek van fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie en de Statenfractie aan Jeugdhulp Fryslân op woensdag 19 november. De ChristenUnie stelt naar aanleiding van dit gesprek spoedvragen aan de gedeputeerde en heeft ook een interpellatie hierover aangekondigd.

Lees verder

Gert Jan Segers in Fryslân in gesprek met bekeerde asielzoekers

Asielzoekers die zich van moslim tot christen bekeren hebben het moeilijk in het asielzoekerscentrum. Pesterijen door medebewoners zijn aan de orde van de dag en ook de kinderen worden daarbij niet gespaard. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) weet ervan maar doet er weinig aan. Tweede Kamerlid Gert Jan Segers van de ChristenUnie sprak met een aantal asielzoekers uit Drachten tijdens een werkbezoek aan Fryslân op vrijdag 7 november. Aan het werkbezoek nam ook de Statenfractie van de ChristenUnie deel.

Lees verder

Uit de Staten

Maak beleid met oog op de naaste

Fryslân zou veel meer moeten koersen op de economie van het genoeg. Dat zei fractieleider Anja Haga op 12 november tijdens de algemene beschouwing op de Begroting 2015. ‘Geld verdienen is niet het centrale doel van het leven. Dat is de naaste en zijn of haar belang’. Haga pleitte ervoor dat Fryslân sociaal ondernemen meer stimuleert.

Lees verder

Fryslan past regeling renovatiesubsidie aan

Fryslân wil met de renovatiesubsidie goedkope woningen inwoners stimuleren een opknappand te kopen en te verbouwen. Maar om aanspraak te kunnen maken op de subsidie moet een voorlopig koopcontract getekend zijn tussen 15 september en 15 december van dit jaar. De ChristenUnie vindt dat een vreemde voorwaarde. "Zo'n voorlopig koopcontract heeft immers geen juridische status", hield Anja Haga de Staten voor. "Het is veel beter om de datum van het definitieve koopcontract aan te houden". De Staten waren het eens met de redenering van Haga en stemden voor een motie om dit te repareren.

Lees verder

Extra Sprinter op zaterdag

De dienstregeling van Leeuwarden naar Zwolle in het weekend laat te wensen over. Slechts twee keer per uur gaat een trein richtig de Randstad, waarvan één stoptrein. De ChristenUnie in de Friese Staten vindt dat te weinig en vraagt de gedeputeerde om actie. Een meerderheid in de Staten is het met de ChristenUnie eens.

Lees verder

CU pleit voor steun aan Bach Academie

De ChristenUnie in de Friese Staten ziet een belangrijke taak voor de Nederlandse Bach Academie (NBA) in het scouten en opleiden van jong, Fries muzikaal toptalent. Maar de Bach Academie kan deze taak alleen uitvoeren als voor de komende vijf jaar in totaal €1,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld om een organisatie op poten te zetten. De ChristenUnie hield woensdag een pleidooi om alvast een deel van het geld vrij te maken in de Begroting van 2015. De Staten van Fryslân wilden niet zover gaan, maar stemden wel in met een motie van de ChristenUnie om de NBA op korte termijn uitsluitsel te geven over de financiële steun die Fryslân wil geven

Lees verder

Open brief windenergie

De oppositiepartijen, waaronder de ChristenUnie, hebben een open brief gestuurd aan de coalitiepartijen PVDA, CDA en FNP over windenergie. Aanleiding voor de brief is de gang van zaken rond het onderzoek naar locaties voor windmolens het afgelopen jaar.

Lees verder

CU Kerkentour

PKN De Oase in Drachten

Enthousiast reageerde Ds. Ernst van Gulik op mijn telefoontje dat ik, in het kader van de Kerkentour van de ChristenUnie Fryslân, op zondag 16 november in de Oase een dienst wilde bezoeken. “Een prachtig idee van jullie! Op die wijze politiek en christenen bij elkaar brengen, ook op de plaats waar zij samenkomen, voelt warm aan”, zo sprak hij.

 

Lees verder

Kerkentour: De Bethel in Drachten

Bijzonder om in een kerkzaal met bijna 2000 andere Christenen een dienst bij te wonen. Dat alleen is al inspirerend. En dan te bedenken dat dit de tweede dienst is en er nog nevendiensten zijn met honderden kinderen en tieners. Ik heb het als heel bemoedigend ervaren om met zoveel medegelovigen, waaronder collega’s Wiebo de Vries en Richard Klerks, een dienst bij te wonen in de Bethel in Drachten.

Lees verder

Leren van de Parels van God

Zondagmiddag 9 november was ik te gast in de Bethel gemeente te Drachten en niet in zomaar een dienst.
Zes maal per jaar wordt er in Drachten een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze interkerkelijke diensten gaan uit van de Protestantse Gemeente Drachten, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Baptisten-gemeente Elim, het Leger des Heils en de Baptistengemeente Bethel.

Lees verder

Overig nieuws:

ChristenUnie richt Steunpunt Zorg op

De ChristenUnie start een ‘steunpunt’, waar mensen problemen kunnen melden die voortkomen uit de veranderingen in de gezondheidszorg.

Lees verder

ChristenUnie wil fonds voor hulp slachtoffers geloofsvervolging

Kamerlid Joel Voordewind wil een fonds oprichten om organisaties te ondersteunen  die zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst. Met dit fonds kunnen Nederlandse ambassades lokale organisaties steunen

Lees verder

ChristenUnie lanceert actie 'Laat hen niet in de kou staan' en reserveert geld voor winteropvang

Tweede Kamerlid Joel Voordewind: ,,Als staatssecretaris Teeven en de PvdA werkelijk staan voor een menswaardig asielbeleid, kunnen en mogen zij de uitspraak van de Raad van Europa over Bed, Bad en Brood niet naast zich neerleggen."

Lees verder

Fractievergadering bijwonen?

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert bijna elke maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801.

ChristenUnie op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan
Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:
Anja Haga: @anjahaga
Wiebo de Vries: @wiebodevries
Ynze de Boer: @YdeBoer
Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.fryslan.christenunie.nl
ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts