Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân oktober 2018

Herfst

Vrienden van de ChristenUnie

Zomer in de herfst.

Zo begon oktober. Intussen is de herfst echt herfstig geworden. Dat levert prachtige plaatjes op van vele soorten paddenstoelen en goudgele bladeren. Zo wonderlijk mooi gemaakt. De natuur sterft af om in de lente weer volop tot bloei te komen.

De komende verkiezingen laten zich gelden.
De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. maken zich op voor de gemeenteraadsverkiezing van de nieuwe fusiegemeente Noardeast-Fryslân op 21 november. ChristenUnie lijsttrekker is Klaas de Jager uit Kollum.

Ook achter de schermen van de Statenfractie wordt hard gewerkt. Het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezingen in 2019 moet binnenkort klaar zijn.

Volop actie dus.

Voor dit alles geldt dat als de Here het werk niet zegent, al ons werken tevergeefs is, zoals we dat kunnen lezen in Psalm 127.

 

Uit de Staten

In de Culturele-Hoofdstad-stand blijven

Dit jaar is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa. Wat heeft u ervan gemerkt? Prachtige voorstellingen zoals De Reuzen en De Stormruiter. Een unieke tentoonstelling over Escher op reis. Elke Friese stad een eigen fontein en met eeuwenoude verhalen Under de toer. Cultuur zet mensen in beweging, raakt mensen aan en ontroert mensen. Provinciale Staten debatteren 31 oktober 2018 over het vervolg van Leeuwarden-Fryslân 2018, ook wel de ‘legacy’ genoemd.

Lees verder

Ingewikkelde zaken vereenvoudigen

‘Minder beleid en minder regels’ staat in het coalitieakkoord van 2015-2019. Dat geldt ook voor de provinciale financiën. De provincie wil het financiële beleid vereenvoudigen. Dit mag echter niet ten koste gaan van de transparantie. Tijdens de Provinciale Staten van 31 oktober 2018 wordt de ‘Notysje ferienfâldiging finansjeel belied’ behandeld.

Lees verder

Fractie

De beoogde top vijf van de kandidatenlijst voor de Staten

Vooraan van links naar rechts: 1 Wiebo de Vries; 5 Richard Klerks
Daarachter van links naar rechts: 2 Matthijs de Vries; 4 Lieuwe van der Pol en 3 Dennis de Calonne  

Wiebo de Vries uit Donkerbroek is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Op 20 maart 2019 worden de verkiezingen gehouden. Eind volgende maand vindt de vergadering plaats, waarin de leden van de ChristenUnie in Fryslân de voordracht van het bestuur nog moeten bekrachtigen.

Lees verder

Op bezoek bij Energiesprong Súdwest-Fryslân

Hoe werk je stap voor stap toe naar een energie neutrale woning? Hoe kun je comfortabeler wonen zonder hoge woonlasten? De Statenfractie van de ChristenUnie is benieuwd hoe de gemeente Súdwest-Fryslân de mensen in beweging heeft gekregen om hun huis te verduurzamen. Tijdens een werkbezoek op woensdag 17 oktober 2018 wordt de fractie geïnformeerd over de uitvoering van een uniek project.

Lees verder

Wetterskip

Egbert Berenst beoogd lijsttrekker voor Wetterskip Fryslân

Egbert Berenst uit Drachten is door het bestuur voorgedragen als lijsttrekker van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen van Wetterskip Fryslân. Hij zit op dit moment in het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân.

Berenst neemt graag de verantwoordelijkheid op zich om als lijsttrekker op te treden. ‘Ik zie het als een belangrijke opgave voor Wetterskip Fryslân in te spelen op klimaatveranderingen (droogte én hoosbuien) en tegelijktijdig schoon én gezond water te waarborgen. Dat is méér dan alleen functioneel beheer. Als ChristenUnie willen we met alle inwoners van de provincie en gemeenten bouwen aan een toekomstbestendige leef- en werkomgeving. Dit past heel goed bij onze opvatting over rentmeesterschap over de schepping.’ 

Op nummer twee staat Dirk-Jan Kuiken uit Leeuwarden. Hij zit sinds een jaar in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. 

Als derde op de kandidatenlijst staat Klaas Antuma uit Buitenpost. Hij heeft veel politieke ervaring opgedaan, onder meer als wethouder. 

 

Bewarje de datum

29-11-18 om 19:45 uur: Algemene Ledenvergadering, locatie nnb.

04-12-18 om 07:30 uur: Ondernemersontbijt bij Wetterskip Fryslân, Fryslânplein 3 te Leeuwarden met als spreker Egbert Berenst over het waterschap als maatschappelijk ondernemer. 

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Reitze Douma: @Reitze
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts