Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Mei 2018

Vrienden van de ChristenUnie,

Een heerlijke tijd is weer aangebroken. Na regen, kou en wind is het tijd voor de lente en genieten we van de zon. In de natuur groeit en bloeit alles weer. Wat zo dood leek is weer levend; altijd een prachtig beeld van schepping en herschepping.

In de Staten van Fryslân hielden we ons de afgelopen tijd ondermeer bezig met besluitvorming over De Skieding, een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordoost Fryslân. Daarvoor is uitgebreid gesproken met de bewoners en bedrijven in de regio. Er ligt uiteindelijk een mooi plan, dat we hier en daar samen met andere partijen nog gewijzigd hebben. U leest daarover in deze nieuwsbrief. De komende tijd bereiden we ons voor op de Jaarstukken van 2017 en de Kadernota voor de begroting van 2019.

 

Uit de Staten

Extra aansluiting bedrijventerrein Lauwerskwartier op Skieding

De provincie Fryslân heeft goed onderhandeld met bewoners in het gebied rondom De Skieding (N358) tussen Buitenpost en de A7 bij Drachten. Dat compliment gaf Reitze Douma van de ChristenUnie aan Gedeputeerde Staten tijdens de behandeling van het voorstel over adaptieve maatregelen. Vorig jaar leidde de discussie over de aanpassing van de weg nog tot verhitte discussies. Nu voert tevredenheid de boventoon. De ChristenUnie vraagt wel om een tweede aansluiting op het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Ook wil de ChristenUnie dat GS onderzoekt of er een vee- en faunatunnel onder de weg kan worden aangelegd.

Lees verder

ChristenUnie stelt vragen over stopzetten subsidie Kunstmaand Ameland

De ChristenUnie snapt niets van het besluit van Gedeputeerde Staten de subsidie aan Kunstmaand Ameland per 2019 stop te zetten. ‘De herijking van cultuurbeleid is nog bezig,’ zegt Reitze Douma. ‘Dit vinden wij nogal voorbarig.’ De ChristenUnie stelt er vragen over aan GS.

Lees verder

CU: Kan Fries elektriciteitsnetwerk alle duurzame energie uit zon wel aan?

Duurzaam opgewekte zonne-energie uit zonneparken kan op termijn een probleem opleveren voor het elektriciteitsnetwerk in Fryslân. De netwerkbeheerder moet zonneparken aansluiten op het netwerk, maar hoeft de opgewekte energie niet af te nemen als de maximale capaciteit van het net is bereikt. Dat dreigt al in Groningen en Drenthe. Daar waarschuwen netwerkbeheerders voor nieuwe zonneparken. De ChristenUnie in de Staten van Fryslân vraagt gedeputeerde Schrier of ook Fryslân dit risico loopt en wat er gedaan kan worden om dat scenario te voorkomen.

Lees verder

Statenfracties streven met initiatiefvoorstel trendbreuk na voor natuurherstel

Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUnie, D66, GrienLinks, PvdA en Partij voor de Dieren met hun initiatiefvoorstel beogen. “Het Friese landschap en de natuur staan onder druk”, stellen Statenleden Jan Waterlander, Reitze Douma, Margreet Mulder, Retze van der Honing, Hetty Janssen en Rinie van der Zanden. “We zien de veenweide verdrogen, het aantal insecten en weidevogels teruglopen. Er is sprake van landschapspijn, een toename in predatoren en een jaarlijks terugkerend ganzenprobleem. Problemen die wijzen op een disbalans in de natuur.”

Lees verder

Op werkbezoek bij Rewini in Drachten

Wie Rewini (voorheen Van Gansewinkel) in Drachten een afvalbedrijf noemt, wordt direct gecorrigeerd door de manager gevaarlijke stoffen Haye de Boer. ‘We zijn een grondstoffenbedrijf,’ zegt hij. ‘We zijn een belangrijke speler in de circulaire kringloop. Dat is onze business’. Onlangs stelde de ChristenUnie in de Staten kritische vragen naar aanleiding van geconstateerde overtredingen bij Rewini. ‘Dan moet je ook ter plekke willen kijken hoe het zit’, zegt fractievoorzitter Wiebo de Vries. De fractie was er op werkbezoek op 11 april.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fracievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts