Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân juli 2018

Zomer

Vrienden van de ChristenUnie

En dan nu de laatste nieuwsflits voor het zomerreces.
Een periode waarin we mogen rusten van ons werk, dat we in onvolmaaktheid deden, maar ook in afhankelijkheid van God.

De Statendag van juli is geweest en in september staat de volgende gepland. 

Intussen genieten we al heel lang van de zon, maar het land verdroogt en heeft behoefte aan water. Dit geldt ook voor de dieren.
We hopen op een goede balans van zon en water in de komende tijd.

Gods regenboog is wereldwijd te zien waar zon en waterstralen samen komen.

'Een boog in de wolken, als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.'

Of u nu (verre) reizen maakt of thuisblijft.
We wensen u een goede en gezegende tijd.

 

Uit de Staten

‘Pas maar op daar komt de wolf..’

‘Zeg Roodkapje waar ga je heen?’ ‘Wie kent het liedje niet?’ Tijdens de Provinciale Staten is er een motie vreemd over de wolf. De wolf is weer terug en richt schade aan. Wij kennen de wolf eigenlijk niet en weten te weinig over de wolf. Wat we wel weten is dat de wolf een wild dier is en mensenschuw is.

Lees verder

Natuurbeleid: haalbaar en betaalbaar

Het budget voor natuur dreigt met een tekort als we zo door gaan. Daarom is er een plan bedacht om het natuurbeleid haalbaar en betaalbaar te houden. Ook is de grondaankoop in drie gebieden voorlopig stopgezet. Een amendement van de ChristenUnie en een deel van de oppositie om de tijdelijke aankoopstop ongedaan te maken haalt het niet tijdens de Provinciale Staten van 18 juli jl..

Lees verder

Veenweidevisie: Stip op de horizon

‘Een stip op de horizon voor de Veenweidevisie voor 2030, dat is waar we voor gaan.’ Statenlid Reitze Douma van de ChristenUnie pleit tijdens de Provinciale Staten van 18 juli voor meer duidelijkheid en consistent beleid voor de agrariërs in het veenweidegebied.

Lees verder

ChristenUnie bezorgd over opslag asbest Ecopark

De Statenfractie van de ChristenUnie maakt zich zorgen over de manier van opslag van asbest op Ecopark De Wierde in Heerenveen en stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Provincies moeten eindelijk werk maken van noordelijk trajectabonnement

Drie jaar geleden toonden de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe ambitie met het voornemen voor een trajectabonnement voor bus en trein in heel Noord-Nederland. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen. De provincies moeten nu doorpakken.

Lees verder

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts