Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân september 2018

LF2018 Leeuwarden Fryslân 2018

Vrienden van de ChristenUnie

Na een periode van rust is het politieke werk weer begonnen.
Tijdens het reces in augustus komen de Reuzen naar de culturele hoofdstad Leeuwarden.
Een prachtig spektakel en wat een fijne sfeer en geweldige organisatie. Hulde!

De fractie krijgt weer te maken met een wissel. Richard Klerks ziet zich vanwege privé omstandigheden genoodzaakt om de Staten te verlaten. 
Ynze de Boer heeft zijn plaats ingenomen. Het stemt tot dankbaarheid dat het werk mag doorgaan. U leest hier meer over in de nieuwsflits.

De woorden van Coosje van Kampen gelden in verdriet en vreugde.

‘Omringd door liefdevolle zorgen
Beveiligd als een kostbaar pand,
Zo ligt mijn broos bestaan geborgen
Diep in de holte van Uw hand.’

 

Uit de Staten

Leefbaarheid en de nieuwe rol van de provincie

Friezen zijn blij met de plek waar ze wonen en geven de leefbaarheid een 8. De ambitie is dat Friezen in de toekomst dat cijfer blijven geven. De maatschappij is in beweging. Burgers willen meer betrokken worden bij de besluitvorming. In de beleidsbrief Leefbaarheid, die op de agenda van 26 september staat, kijken Provinciale Staten naar wat een passende rol is van de provincie in de huidige tijd.

Lees verder

Koersdocument omgevingsvisie

Waar willen we naar toe met Fryslân? Hoe gaan we werken? Welke ontwikkelingen -opgaven- zijn er? Waar zijn keuzes nodig? Het Koersdocument geeft op een hoog abstractieniveau aan wat de ambitie is op lange termijn. Ook geven Provinciale Staten met dit document richting aan de inhoud van de ontwerp Omgevingsvisie. Tijdens de Provinciale Staten vergadering van 26 september jl. debatteren de verschillende partijen over het Koersdocument Omgevingsvisie.

Lees verder

Uit de fractie

Een nieuwe uitdaging voor Ynze de Boer

Je hebt van die mensen die de het politieke handwerk niet kunnen missen. Ynze de Boer, die in juni weer begon als commissielid is Richard Klerks opgevolgd als Statenlid. Hij is op 26 september tijdens de Statenvergadering beëdigd.

Lees verder

Afscheid van Statenlid Richard Klerks

Afscheid nemen doet pijn en scheiden is lijden. Op 26 september is in de Staten van Fryslân afscheid genomen van Richard Klerks. Hij kan zelf niet aanwezig zijn, maar de Commissaris leest zijn afscheidswoorden voor. Zo wordt hij toch gehoord.

Lees verder

Fractie in actie

Ontbijten met ondernemers bij KookNzo

Het is nog vroeg als ondernemers en fractie aankomen bij KookNzo in Donkerbroek. Tijdens het 9e ondernemersontbijt op 18 september is er gelegenheid om input te leveren voor het verkiezingsprogramma. Wat heeft de fractie in de afgelopen drie jaar betekend voor het bedrijfsleven? Wat willen de ondernemers de ChristenUnie meegeven voor het verkiezingsprogramma?

Lees verder

Bezoek aan Patyna - de ouderenzorg expert

De ontwikkelingen in het zorglandschap gaan heel snel. Eén op de vier ouderen is in de nabije toekomst 65+. Wat dat betekent voor de zorg in Súdwest-Fryslân hoort de Statenfractie van de ChristenUnie van de heren Krul en Talsma tijdens een werkbezoek aan Patyna in Sneek op 5 september 2018.

Lees verder

Terugblik op Prinsjesdag

Beste ChristenUnie-vrienden,

Vandaag was in meerdere opzichten een zonnige dag. Wie de televisie vandaag aan had (of iets terugkeek via internet), zag het zonovergoten weer waar de glazen koets met onze vorst en vorstin doorheen reed. Ze reden langs duizenden toeschouwers in een als altijd op Prinsjesdag feestelijk Den Haag. De zon scheen ook bij de Ridderzaal naar binnen en dus liep de temperatuur tijdens het wachten op de koning aardig op.

Wat ook warm was, waren de woorden die de koning daar vervolgens sprak. Opvallend vaak ging het in zijn troonrede over ‘met elkaar’. Het ging over ouderen, over integratie, over het overbruggen van kloven tussen de ene en de andere bevolkingsgroep. Over bouwen aan een sterke samenleving. Interessant was de conclusie die de NOS in het achtuurjournaal trok: “daaraan kon je heel duidelijk merken dat de signatuur van dit kabinet liberaal, maar zéker ook christelijk is”.

Dat is heel mooi – dat we als christenen bekend mogen staan om onze drive om samen te leven. De koning zei: ‘leef niet náást elkaar, maar leef mét elkaar’. En dat appel wil ik me blijven aantrekken.

Zeker op een dag als vandaag. Omdat het ook in een ander opzicht een zonnige dag was. Met goed nieuws over de koopkracht van alle inkomensgroepen: op basis van de maatregelen van het kabinet gaan alle groepen er volgens de voorspellingen gemiddeld op vooruit. De koopkracht van 96% van de huishoudens neemt door plannen van dit kabinet toe. En ik moet zeggen: dat soort prognoses zijn van heel lang geleden. Dat is echt heel goed.

Maar juist op zo’n dag, als het letterlijk een feestje is in de straten en de slingers figuurlijk worden opgehangen in de politiek, wil ik me richten op diegene die dat ziet en denkt: dit is niet mijn feestje. Die zegt: leuk, als ik er één, anderhalf of misschien wel twee procent op vooruit ga, maar wat heb ik eraan als ik nog 10.000 euro schuld heb. Of de kwetsbare jongere die zegt: hartstikke mooi, dat werken meer gaat lonen, maar ik kóm niet aan het werk, omdat dat voor mij net iets moeilijker gaat dan voor een ander.

Dan denk ik dat het onze opdracht als christenen is om inderdaad niet alleen naast elkaar te leven, maar mét elkaar te leven. En dus wordt dat ook mijn pleidooi, morgen, tijdens de politieke beschouwingen. En dus ga ik me naast de mooie plannen van het regeerakkoord en bovenop de miljoenennota inzetten voor die ene. Omdat ons voorbeeld Jezus Christus is, de Herder die de negenennegentig schapen die zich op dat moment wel redden af en toe alleen laat, om zich te bekommeren om dat ene schaap in moeilijkheden.

Economie en geld: het zijn maar middelen. Samenleven en omzien naar elkaar, dat is waar het om draait.

Rest mij u nog hartelijk te danken voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. We merken dat ook wij er niet alleen voor staan. Het waren bij tijden intensieve weken: het stormde en soms was er zelfs het gevoel een stap naar achteren geblazen te worden. U steunt ons, helpt ons, bevraagt ons zo nu en dan kritisch en houdt ons scherp. Gedragen door uw gebeden en bemoedigingen, zetten we iedere week veel meer stappen voorwaarts.

Warme groet,


Gert-Jan Segers
Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamerfractie

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Reitze Douma: @Reitze
  • Ynze de Boer: @Ynze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts