Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits Statenfractie ChristenUnie Fryslân mei 2018

Afscheid nemen

Twee maanden na de installatie van Andries Bouwman tot commissielid voor de ChristenUnie is zijn vertrek al weer aanstaande. Andries wordt wethouder voor de ChristenUnie in de mooie gemeente Tytsjerksterdiel. Zo snel kan het ineens gaan. We vinden het jammer dat Andries vertrekt maar wensen hem alle succes, veel plezier en bovenal Gods onmisbare zegen toe. Ook ik, Margreet Jonker, neem afscheid van de fractie. Op 24 mei word ik geïnstalleerd als wethouder namens de ChristenUnie in Achtkarspelen. Daarmee sluit ik een periode af van bijna 15 jaar als fractiemedewerker van de Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie. Ik werkte in die tijd met verschillende fracties in verschillende samenstellingen. Het begon in 2003 met een fractie onder leiding van Rein Ferwerda. Hij werd opgevolgd door Albert Oostland die na vertrek plaats bood aan Anja Haga. De laatste periode was Wiebo de Vries fractievoorzitter. Het waren mooie, boeiende  jaren waarin ik veel heb geleerd en waarin tal van  waardevolle contacten werden gelegd. Ik vond het een voorrecht om met mensen te kunnen werken die hun politieke handelen steeds willen toetsen aan Gods Woord. Dit is dus de laatste nieuwsflits van mijn hand. Veel leesplezier gewenst.

 

Uit de Staten

Voorstel veenweidegebied haalt eindstreep niet

Het veelbesproken initiatiefvoorstel  van de oppositie voor behoud en herstel van het Friese veenweidegebied haalde op 23 mei de eindstreep niet. Nog voor Provinciale Staten erover konden beslissen, trokken de indieners het plan in. De ChristenUnie was een van de indieners van het initiatiefvoorstel.

Lees verder

Werkbezoek Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer (SBB) is zoveel meer dan alleen het beheren van een staatsbos. Wat er allemaal bij komt kijken horen we van de teamleider Súdeast-Fryslân Dennis Benedictus tijdens een werkbezoek op 9 mei in de ‘werkschuur’ in Jubbega. Hij vertelt bezielend over de drie B’s van Beschermen, Beleven en Benutten en laat dit daarna ook wandelend zien.

Lees verder

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Richard Klerks: @RichardKlerks
  • Reitze: @Reitze

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. U kunt van haar ook horen wanneer de eerstvolgende fractievergadering is.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts