Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsflits en kerstgroet ChristenUnie Fryslân december 2018

Eindejaar

Vrienden van de ChristenUnie

Ook dit jaar kenmerkt zich door een komen en gaan binnen de fractie. Richards Klerks en Margreet Jonker vertrokken en Ynze de Boer en Bernita Hakvoort namen het stokje over.

De laatste Statendag is geweest en we maken ons op voor het reces. Een tijd waarin we mogen vieren dat onze Heiland voor onze redding naar de aarde kwam.

2018 loopt ten einde en een nieuw jaar komt in zicht, waarin de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Wetterskip plaatsvinden en de fracties zullen veranderen.

2019 Anno Domini, het jaar van onze Heer, waarvan we weten, dat Hij er altijd bij zal zijn.

Als een kind
Een mens ziet op zijn grote tocht
niet verder dan de eerste bocht.
Maar wie in God vertrouwen vindt
die gaat het pad langs als een kind,
dat zingend in het donker loopt
van toekomst weet….
op toekomst hoopt….
                             Joke Verweerd

Op weg naar die toekomst wensen wij u fijne kerstdagen en een gezegend 2019!

 

Uit de Staten en fractie

Snelvaarproef op het Bergumermeer

Er is veel te zeggen over het snelvaren op het Bergumermeer. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast. Natuurliefhebbers zien de natuur achteruit gaan en er is een groep die graag wil dat de provincie het snelvaren weer toestaat. Maar dat gaat niet zomaar. Er is een tussenoplossing gevonden voor een proef. De vraag is: ‘Komt er een proefperiode, waarin het wel weer mag?’

Lees verder

Nieuw cultuurbeleid in Fryslân vanaf 2021

Opnieuw is er verzet vanuit het culturele veld tegen het nieuwe cultuurbeleid. Zij vinden het onjuist dat pop en theater een bevoorrechte positie krijgen. Vorig jaar besloten Provinciale Staten dat het culturele veld nauw betrokken moest worden bij de heroriëntatie, waarin bepaald wordt welke instellingen in aanmerking komen voor subsidie.

Lees verder

Vragen over passagiers die niet op komen dagen

Belbussen in Noordoost-Fryslân staan vaak voor niets te wachten bij de bushalte. Passagiers reserveren de bus wel, maar komen vervolgens niet opdagen, waardoor deze bus voor niets rijdt. Dit staat in een artikel in het Friesch Dagblad van 11 december. Dat kan de bedoeling niet zijn.

Lees verder

Fractie in actie

Bezoek aan De Molkfabryk Burgum

De oude melkfabriek van Frico Foods staat er vervallen bij. Toch is het een unieke locatie. Dichtbij het centrum van Burgum en aan het water. Op woensdag 12 december 2018 bezoekt de fractie van de ChristenUnie de herbestemmers van de Molkfabryk. Deze groep, bestaande uit jonge theatermakers, een bouwkundige en technisch adviseur bruisen van de ideeën voor dit pand.

Lees verder

Ondernemersontbijt bij Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân werkt steeds meer samen met ondernemers. Voor de ChristenUnie een mooi aanknopingspunt om op 4 december te ontbijten bij het Wetterskip. Yede van der Kooij werkt daar en houdt zich bezig met vernieuwing. Hij vertelt op enthousiaste wijze hoe energie en grondstoffen uit het water worden gehaald.

Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemers in Noord-Nederland met Carola Schouten op 15 januari 2019

 

Algemene Ledenvergadering Provinciaal Uniebestuur Fryslân

Presentatie verkiezingsprogramma's van de Provinciale Staten en het Wetterskip

Datum: Vrijdag 18 januari 2019
Tijdstip: 17:00 - 17:30 uur inloop; 17:30 uur presentatie verkiezingsprogramma's; aansluitend nieuwjaarsborrel
Locatie: Restaurant Graancirkel, Raadhuisplein 3 te Drachten

 

Contact

Volg ons op Twitter en Facebook

Volg de ChristenUnie Fryslân ook op Twitter: @CUFryslan

Ook de individuele Statenleden zijn te volgen op Twitter:

  • Wiebo de Vries: @wiebodevries
  • Reitze Douma: @Reitze
  • Ynze de Boer: @YdeBoer

Voor alle nieuws over de ChristenUnie Fryslân kijk op onze website: www.christenunie.frl

ChristenUnie op Facebook: http://www.facebook.com/CUFryslan

Fractievergadering bijwonen

De Provinciale Statenfractie van de ChristenUnie vergadert op maandagavond. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u zich dan wel wel van tevoren aanmelden bij onze  fractiemedewerkster Sipkje Messink of telefonisch 058-2928801. De agenda kunt u vinden op onze website.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts