Kandidaten 2019-2023

 1. Wiebo de Vries, Donkerbroek
 2. Matthijs de Vries, Leeuwarden
 3. Dennis de Calonne, Drachten
 4. Lieuwe van der Pol, Woudsend
 5. Richard Klerks, Beetsterzwaag
 6. Thea Smit-de Vries, Wouterswoude
 7. Gerrit Minzinga Zijlstra, Sneek
 8. Bernita Hakvoort, Blessum
 9. Frits Tromp, Leeuwarden
 10. Pieter Tamsma, Ferwert
 11. Ina Geertsema-Hutten, Heerenveen
 12. Rob Jonkman, Siegerswoude
 13. Warna de Jager, Leeuwarden
 14. Roelof Santing, St.-Annaparochie
 15. Corien Lambregtse, Wyns
 16. Willem Schaaij, Haule
 17. Yvonne Medema-de Lange, Dokkum
 18. Meine Jansma, Haule
 19. Alma Fennema, Dokkum
 20. Lia de Heij-Nap, Heerenveen
 21. Jan Jarig van der Tol, Blije
 22. Jantina van der Valk-Kooistra, Mantgum
 23. Annet Oving, Harlingen
 24. Martine Wursten, Leeuwarden
 25. Josytha van der Sluis-Alkema, Buitenpost
 26. Robert Colijn, Leeuwarden
 27. Emma Rijpstra-Pranger, Stiens
 28. Wybe Sierksma, Leeuwarden
 29. Reitze Douma, Drachten