Kosten en baten van veenweide aanpak

Koeien2.jpgwoensdag 22 januari 2020 17:00

Door het vernatten van het veenweidegebied wordt bodemdaling tegengegaan. Is het verantwoord om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te remmen? Wat is dan de beste oplossing voor de lange termijn? Middels een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is naar voren gekomen dat investeren in remming van bodemdaling loont. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 januari wordt de MKBA besproken.

De MKBA heeft vijf beleidsalternatieven onderzocht. Daaruit blijkt dat het landbouwvoorstel de hoogste kosten heeft en het initiatiefvoorstel (van de oppositiepartijen uit de vorige bestuursperiode) de laagste. Het voorstel dat nu voor ligt, is om te werken met een mix van beide voorstellen. Afhankelijk van het draagvlak bij de boeren en andere betrokkenen kan dan per gebied een bepaalde aanpak worden gekozen.

De ChristenUnie kan zich in grote lijnen vinden in de MKBA en de gekozen oplossingsrichting. Wel vindt Statenlid Wiebo de Vries dat de ambities op het gebied van kennis en innovatie breder kunnen. Tijdens de vergadering komt de ChristenUnie met het plan om expertise centraal beschikbaar stellen. Geen fysiek gebouw maar een omgeving waarin kennis gedeeld kan worden, zodat innovaties aangejaagd kunnen worden die specifiek voor de Friese situatie gelden. De indieners van het landbouwplan: ‘Mei beide fuotten op ‘e feangrûn’ ondersteunen dit. Het plan van de ChristenUnie wordt met een ruime meerderheid in de Staten aangenomen.

Eind dit jaar komt er een uitvoeringsprogramma veenweide voor de periode 2020-2030. Dan moet er ook meer duidelijk zijn over de financiering. Het Rijk heeft 275 miljoen opzij gelegd voor het verminderen van CO2 uitstoot in de veenweidegebieden in Nederland. Over de verdeling van het geld wordt gesproken met zeven provincies in Nederland.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
CU_Expertize sintralisearre_Moasje.pdf1,7 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2020

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari