Steatemerk

woensdag 08 januari 2020 16:30

Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Maatskiplike Kosten/Batenanalyze (MKBA) Fryske feangreidegebiet
  • Beliedsbrief Taal, Kunst, Underwiis en Erfguod 2021-2024

Als belanghebbende of belangstellende bent u van harte welkom op de Steatemerk. Aanmelding is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Informatie en aanmelding:  tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl

« Terug

Archief > 2020

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari