Steatemerk

woensdag 04 december 2019 16:30

Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Startdokumint Regionale Energiestrategiey Fryslân (RES)
  • Ynstellen Taskforce oanpak stikstof en hjirfoar jild beskikber stellen
  • Beslútfoarming liearringsoerienkomst en finansjele posysje Fryske Akademy
  • Startnotysje Gastfrij Fryslân

Als belanghebbende of belangstellende bent u van harte welkom op de Steatemerk. Aanmelding is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Informatie en aanmelding:  tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari