Omgevingsvisie ter inzage

De romte diele.jpgwoensdag 25 september 2019 18:48

Vooruitkijken is moeilijk. De Omgevingsvisie is geen blauwdruk voor hoe Fryslân erbij ligt over tien, twintig of dertig jaar. Toch moeten er nu keuzes gemaakt worden en moet daarop gestuurd worden. In de Omgevingsvisie staat beschreven waar de provincie naar toe wil werken en hoe zij de toekomst voor zich ziet. Samen met de mienskip wil de provincie Fryslân goede ideeën en plannen uitwerken.

Nederland en zeker ook Fryslân staan voor een aantal grote veranderingen die de landbouw, energie, woningmarkt en krimp aangaan. Nieuwe uitdagingen, kansen voor ondernemers en kansen voor iedereen. De Omgevingsvisie is een document dat deze uitdagingen benoemt. Er worden acties gevraagd. Een nieuwe rol voor de provincie. Inwoners die zaken zelf willen regelen, waarvan zij denken dat ze het beter kunnen.

De ChristenUnie dient tijdens het debat over de Ontwerp-Omgevingsvisie een voorstel in om een Kenniscentrum Kringlooplandbouw op te richten. Wiebo de Vries: ‘Wat nu als je als boer de uitdaging wilt aangaan en meer aan kringlooplandbouw wilt gaan doen? Waar moet je dan zijn? Wat de ChristenUnie betreft gaat het om kennis verzamelen en die kennis delen. Ervoor zorgen dat die kennis ook daadwerkelijk bij de boer komt.’ De ChristenUnie is blij met het antwoord van de gedeputeerde: ‘Iedereen wil hiermee aan de slag.’ Hij zegt toe het voorstel van de ChristenUnie te willen omarmen en dat hij er met de Staten over wil praten.

Ook vraagt de ChristenUnie op 25 september aandacht voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). Deze nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen en is in 2015 door de Verenigde Naties (VN) aangenomen. Het doel van deze agenda is, om wereldwijd een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De ChristenUnie wil dat de provincie hier actief mee aan de slag gaat en dat de Omgevingsvisie ook getoetst wordt aan deze SDGs. De gedeputeerde zegt toe dit te gaan doen.

Ten slotte doet Statenlid Wiebo de Vries nog een oproep: ‘Ik wil een oproep doen aan alle inwoners van Fryslân om ook vooral je mening te geven op deze visie. Het is een stuk van en voor de Friezen en Friezinnen.’

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Kenniscentrum Kringlooplandbouw amendement (ingetrokken) 25-09-2019.pdf3,9 MBapplication/pdfdownload
Sustainable Development Goals motie (ingetrokken) 25-09-2019.pdf1,4 MBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug