Geen vee- en faunatunnel onder De Skieding

Tunnel vk .jpgwoensdag 16 december 2020 15:05

Het verzoek om een vee- en faunatunnel onder De Skieding aan te leggen wordt niet uitgevoerd. De ChristenUnie vindt dit opmerkelijk en gaat op bezoek bij de aanvrager van de veetunnel. Naar aanleiding van het bezoek heeft de fractie vragen gesteld in de commissievergadering.

Het blijkt niet mogelijk om een vee- en faunatunnel aan te leggen omdat de kosten hoger uitvallen en ecologisch onderzoek wijst uit dat er te weinig faunasoorten zijn die van de ene kant van de weg naar de andere kant gaan. Daarnaast zijn verschillende subsidies niet meer beschikbaar. In de communicatie met de melkveehouder zijn fouten gemaakt door de provincie. De melkveehouder heeft proactief meegewerkt om de veetunnel te bewerkstelligen. Hij is verbaasd en teleurgesteld dat na twee jaar de tunnel ‘plotseling’ niet doorgaat.  De gedeputeerde is naar aanleiding van de commissievergadering op bezoek geweest bij de boer en geeft tijdens de Statenvergadering toe dat het hele proces met de boer niet goed is verlopen.

Voor het verkeersveiliger maken van de N358 tussen Surhuisterveen en de A7 (De Skieding) is een inpassingsplan nodig. Daarmee wordt het mogelijk maakt om de te verplaatsen woon- en bedrijfsbestemmingen opnieuw in te passen in de omgeving. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 december jl. stemmen de Staten in met het inpassingsplan.

Labels

« Terug