Funderingsschade oplossen met bewoners

Metselwerk 2 vk.jpgwoensdag 16 december 2020 15:56

In Fryslân hebben meerdere bewoners problemen met de fundering van hun woonhuis. Daling van het grondwaterpeil zorgt voor paalrot en zakkende funderingen. Tijdens de Statenvergadering van 16 december jl. willen Provinciale Staten een overlegtafel met bewoners instellen om te kijken hoe deze problemen opgelost kunnen worden.

De ChristenUnie vindt al langer dat er wat gedaan moet worden aan de schade. Bewoners moeten veilig kunnen wonen in hun huis. Bovendien is het herstellen van funderingsschade kostbaar en is de schade niet alleen toe te rekenen aan onderhoud.

In 2018 kwam de ChristenUnie al met het idee om bewoners deel te laten nemen in het bestuurlijk overleg veenweidegebied (BOF - Bestjoerlik Oerlis Feangreide). Dat voorstel haalde het niet in de Staten. Nu, twee jaar later lukt het wel om met de verschillende partijen rond de tafel te gaan om te zoeken naar een goede oplossing. Statenlid Wiebo de Vries: “Dit is een belangrijke stap, maar we zijn er nog niet. Wij zullen dit nauwgezet blijven volgen.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Moasje frjemd - Tafel instellen met bewoners met funderingsschade.pdf69,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug