Veenweideprogramma vertraagd

Veenweide vk.jpgwoensdag 21 oktober 2020 11:04

ChristenUnie is verbaasd dat de vaststelling van het veenweideprogramma 2020-2030 met een maand is uitgesteld. Waar ligt het aan dat het plan opgeschort wordt? Fractievoorzitter Wiebo de Vries stelt mondelinge vragen aan het college.

De Vries hoort van verschillende gemeenten dat het proces stroperig verloopt en dat er weinig inbreng mogelijk is. Ook is hij niet te spreken over het feit dat de informatie niet op tijd gedeeld is met Provinciale Staten. Het plan zou 7 oktober openbaar gemaakt worden, maar wordt nu 4 november ter inzage gelegd. “Wij weten van niets en horen het uit de media”, zegt De Vries tijdens het vragenuurtje van de vergadering op 21 oktober 2020. Gedeputeerde Hoogland antwoordt dat er nog een inhaalslag gemaakt moet worden en dat het lastig is om alle partijen op één lijn te krijgen. “Er komen nog wel meer hobbels op de weg”, zegt hij. “Het staat iedereen vrij om zijn mening te geven als het plan ter inzage wordt gelegd.”

In het Veenweideprogramma 2020-2030 worden maatregelen gepresenteerd om het verdwijnen van het veen tegen te gaan. Hierover vindt overleg plaats met provincie, waterschap en acht gemeenten. Zij treffen elkaar in het Bestjoerlik Oerlis Feangreiden (BOF), waar ook vertegenwoordigers van landbouw, natuur en recreatie aan deelnemen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2020 10-21 MV Veenweidevisie.pdf87,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug