Herstelprogramma biodiversiteit

Hommel.jpgwoensdag 16 september 2020 16:10

Hoe werken we toe naar een kleurrijk, bloeiend en levendig Fryslân en een stijgende lijn in de variatie van planten en dieren?

Planten- en diersoorten nemen af in aantal en diversiteit. De oorzaak is de vermindering en kwaliteit van leefgebieden (in brede zin) en de verbindingen daartussen. Moerasgebieden laten herstel zien, maar dat geldt niet voor alle gebieden. Met name kwetsbare en beschermde soorten vragen extra aandacht.

Herstel van de variëteit aan soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor ons welzijn en brede welvaart. Een levende en gevarieerde bodem en voldoende bestuivende insecten vormen de basis voor een gezonde en toekomstbestendige voedselproductie.

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 september jl. wordt de startnotitie herstelprogramma biodiversiteit besproken. De ChristenUnie dient samen met andere partijen een wijziging in om nu nog geen definitieve keuze te maken over de invulling van het budget, maar dat pas later te doen als er beleid gemaakt is. Tevens dient de ChristenUnie een voorstel in om er voor te zorgen dat regels de innovaties niet in de weg staan. Beide voorstellen worden aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement - Gjin kar oer wize fan ynfulling budzjet.pdf17,2 kBapplication/pdfdownload
Motie - Regelluwe innovatie.pdf15,2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug