Fractievergadering

12 juni 2019 13:30

U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Wilt u zich dan wel van te voren via christenunie@fryslan.frl aanmelden? De fractievergadering vindt plaats in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanvang 13:30 uur. 

« Terug