Fractievergadering

maandag 13 januari 2020 19:00

U bent van harte welkom om deze bij te wonen. Wilt u zich dan wel van te voren via christenunie@fryslan.frl aanmelden? De fractievergadering vindt plaats in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanvang 19:00 uur. 

« Terug