Steatemerk

woensdag 08 mei 2019 16:00

Wat vinden inwoners van Fryslân van de voorstellen van het college van Gedeputeerde Staten? Om daar beter zicht op te krijgen, houden Provinciale Staten maandelijks een Steatemerk.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Jaarstukken 2018 Provincie en Nazorgfonds
  • Enerzjyneutrale provinsjale organisaasje dy’t yn eigen ferlet foarsjocht
  • Zienswijze begrotingswijziging 2019 FUMO
  • Zienswijze ontwerp-begroting 2020 SNN
  • Zienswijze concept-begroting 2020 Waddenfonds
  • Zienswijze concept-begroting 2020 Marrekrite

Als belanghebbende of belangstellende bent u van harte welkom op de Steatemerk. Aanmelding is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Informatie en aanmelding:  tel. 058 – 292 59 96 of e-mail: statengriffie@fryslan.frl

« Terug

Archief > 2019

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari