Schaalsprong in de landbouw is goed, maar geen megabedrijven

werkbezoek 005vrijdag 23 december 2011 11:09

Hoe groot mag een veehouderij zijn en hoeveel koeien mag een boer houden? Het zijn vragen waarover de Statenleden woensdag moesten beslissen bij het onderwerp ‘Schaalvergroting in de veehouderij'. Het college van Gedeputeerde Staten wil op een aantal plaatsen in Fryslân toestemming geven voor grote boerderijen met een bouwblok groter dan drie hectare (1 hectare is 100 bij 100 meter). Een bouwblok is het gebied waarop volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd.

Het was geen gemakkelijk onderwerp voor de ChristenUnie. Want hoewel de ChristenUnie begrijpt dat soms een schaalsprong nodig is in de veehouderij, is de menselijke maat nog steeds een belangrijk criterium. En dat wringt en schuurt soms. “Het past in onze maatschappij om steeds maar groter en groter te willen worden. Maar past het ook bij ons begrip van rentmeesterschap?”, hield Anja Haga de Staten voor.

 Voor de ChristenUnie telt  het bevorderen van dierenwelzijn zwaar. Weidegang voor koeien hoort daar voor de ChristenUnie bij. Maar het is zeer de vraag of daar nog sprake van kan zijn op een zeer grote melkveehouderij. Ook ziet de ChristenUnie grote kansen voor het opwekken van duurzame energie in de veehouderij. Daarvoor is juist de grotere omvang een pré.

 In een motie stelde de ChristenUnie voor om bedrijven die een schaalsprong willen maken volop te stimuleren om nieuwe stallen zo milieu- en diervriendelijk mogelijk te maken. Ook vroeg de ChristenUnie de Staten in te stemmen met een amendement waarbij geen toestemming wordt verleend aan veehouderijen met een groter bouwblok dan 3 hectare. De gedeputeerde zegde de ChristenUnie toe deze vergunningen niet te zullen verlenen tot de partiële herziening van de Provinciale Verordening Ruimte. Daarin zal de vergroting van bouwblokken in het buitengebied, officieel moeten worden geregeld. Een voorstel voor deze herziening komt volgend jaar naar de Staten.

#schepping

« Terug