Dennis de Calonne

Ik ben 37 jaar en woon in Drachten. Werkzaam als interim jurist en –beleidsadviseur voor de overheid. Tot maart 2018 gemeenteraadslid in Smallingerland. Waardevol samenleven betekent onder andere dat aan iedereen recht wordt gedaan en dat niemand in zijn waardigheid wordt aangetast. Dat kunnen we doen door goede, tijdige en evenwichtige besluitvorming.