Begroting 2022

Geld biljetten vk.jpg
2. Matthijs de Vries
Door Matthijs de Vries op 10 november 2021 om 18:04

Begroting 2022

“Een compliment voor de keurige en sluitende begroting die nu voor ligt en in lijn is met de Kadernota”, zegt Statenlid Matthijs de Vries tijdens de behandeling van de begroting. Hij is zich nog meer dan op andere momenten, bewust van zijn controlerende taak. De fractie van de ChristenUnie heeft de begroting goed doorgenomen en heeft zorg over een aantal grote projecten. Bij de behandeling van de begroting op woensdag 10 november vragen wij hier aandacht voor.

Innovatiecluster Drachten
ICD is een groep samenwerkende hightechbedrijven in Noord-Nederland. Zij lopen voorop met technische innovaties in producten en oplossingen wereldwijd. Participerende bedrijven trekken zich terug. Wij willen weten wat het risico hiervan is.

De Nieuwe Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt hoger en krijgt een nieuwe toplaag. Ook zijn er plannen om de sluis bij Kornwerderzand te verruimen en de vaargeul uit te diepen. De financiering is nog steeds niet rond. Ook het heffen van tol, is juridisch niet haalbaar. Komt het goed met de Sluis Kornwerderzand?  

Decentralisatie van de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle
Provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in Fryslân. Arriva verzorgt het regionale treinvervoer. De spoorverbinding naar Zwolle en de Randstad wordt verzorgd door NS. Het Rijk heeft plannen om de stoptreinverbinding tussen deze twee steden onder te brengen in de regionale concessie. De Friese inzet is duidelijk: het moet van meerwaarde zijn en het mag ons niet meer gaan kosten. Wij stellen voor om dit onderwerp te bespreken in Provinciale Staten.

Funderingsschade in het veenweidegebied
In de begroting over veenweide, wil het college in 2022 eventuele aanvullende vormen van ondersteuning bieden. Welke vormen van aanvullende ondersteuning doelt het college op? Is het college ook bereid om meer geld beschikbaar te stellen nu blijkt dat het aantal woningen met kans op schade groter is. De ChristenUnie ziet graag dat het college zich inspant voor de bewoners met ernstige schade aan hun huis.

Friese projectmachine
Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan. Gemeenteraden moeten nog akkoord gaan over het formaliseren van de samenwerking. Kan de Gedeputeerde ons verzekeren dat zij mee gaan doen?

Zoals gezegd is er een sluitende begroting gepresenteerd en normaal gesproken stemt de ChristenUnie graag in met deze begroting. “Helaas moet wij constateren dat wij niet kunnen instemmen met het voorstel voor extra geld voor Thialf in deze begroting en daarom zijn we genoodzaakt tegen te stemmen”, zegt Matthijs de Vries namens de fractie.

Deel dit bericht

Labels: ,