Ondernemersontbijt

Ontbijten met ondernemers bij KookNzo

KookNzo2dinsdag 18 september 2018 12:22 Het is nog vroeg als ondernemers en fractie aankomen bij KookNzo in Donkerbroek. Tijdens het 9e ondernemersontbijt op 18 september is er gelegenheid om input te leveren voor het verkiezingsprogramma. Wat heeft de fractie in de afgelopen drie jaar betekend voor het bedrijfsleven? Wat willen de ondernemers de ChristenUnie meegeven voor het verkiezingsprogramma? lees verder

Ondernemersontbijt over energietransitie

IMG_20180313_075634woensdag 14 maart 2018 11:49 Het ondernemersontbijt van de ChristenUnie vindt op 13 maart plaats bij Van Abbema Cultuurtechniek in Idaerd. Tijdens het ontbijt – weer uitstekend verzorgd door Yvonne Klos van KookNzo uit Donkerbroek – wordt van gedachten gewisseld over de energietransitie. lees verder

Ontbijten met ondernemers bij Friesch Dagblad

IMG_20171212_081538woensdag 13 december 2017 10:10 Fryslân kent de unieke situatie dat het nog twee regionale dagbladen telt: de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Dat is bijzonder, zeker nu de interesse voor de papieren krant snel afneemt. Met een nieuwe hoofdredacteur aan het stuur, Hildebrand Bijleveld, wil het Friesch Dagblad nieuwe wegen inslaan vanuit een vertrouwd uitgangspunt. De ChristenUnie was bij het Friesch Dagblad te gast voor een ChristenUnie ondernemersontbijt op 12 december. lees verder

Ondernemersontbijt met Leen van Dijke op Prinsjesdag

IMG_20170919_074949woensdag 20 september 2017 15:31 Fryslân zou zich nog veel meer moeten inzetten om de bestaande woningen om te bouwen tot woningen met Nul-op-de-meter. Die boodschap hield oud Tweedekamer-lid Leen van Dijke de ChristenUnie ondernemers voor tijdens het ondernemersontbijt op Prinsjesdag 19 september. ‘Er ligt een enorme opgave te wachten. We kunnen het doen, maar dan moeten we wel keihard aan het werk.’ Van Dijke is voorzitter van Stroomversnelling, een netwerkorganisatie van o.a. bouwers en woningcorporaties met als doel minstens 111.000 huurwoningen in heel korte tijd om te bouwen tot woningen die evenveel energie opwekken als gebruiken. lees verder

Ondernemersontbijt bij PBS-Food in Heerenveen

uit telefoon margreet 2017 juni 006dinsdag 13 juni 2017 18:26 Soms gebeurt het dat je een bedrijf binnenstapt dat aan de buitenkant compleet eenvorming is aan de rest van het straatbeeld, maar dat bij binnenkomst zo verrassend is dat je van de ene in de andere verbazing valt. Dat overkwam ons bij PBS-food in Heerenveen. Aan opsmuk bij de ingang is geen cent te veel uitgegeven. De kantine is functioneel, maar daarmee is het ook gezegd. Maar na de doorgang door de hygiëne sluis toont zich een prachtig bedrijf met eigen ontworpen machines die enorme hoeveelheden melkpoeder verpakken om ze vervolgens weer door te leveren aan diverse afnemers. Eigenaar is Piet Staat uit Oosterwolde. De ChristenUnie hield er op 13 juni een ondernemersontbijt. lees verder