documenten

Powerpoint: Werken aan een Bidbook Christenen&Cultuur

Uitgewerkte plannen:

Projectplan 'Het hûs fan myn Heit'.

iepen mienskip: KH 2018 en christelijk Perspectief

Klooster erfgoed routes

Christelijk-sociale waarden dankzij drie inspirators uit Fryslân

Zeven putdeksels naar het Sterrenveld