Andries Bouwman

'De ChristenUnie is een partij die de naaste (de mens) centraal zet en zoekt naar ontwikkeling en gerechtigheid voor iedereen. Het is geen machtspartij die per se aan de touwtjes moet trekken maar juist een partij die dienend wil werken aan een betere samenleving. Het belangrijkste hierbij is dat het de Bijbel als uitgangspunt heeft.'

Nr.7, Leeuwarden #geefgeloofeenstem