2015

 • Afscheid Anja Haga en een nieuw begin Richard Klerks OmropFr 16-12-15, FD 17-12-15

 • Anja Haga beëdigd als CU wethouder in Arnhem Omroep Gld 30-11-15, FD 01-12-15

 • Wiebo de Vries wordt nieuwe voorzitter Statenfractie ChristenUnie ND 13-11-15, OFrFD 12-11-15

 • Motie CU tegen knip in Trekweg unaniem aangenomen FD 12-11-15, CU wil af van knip in Trekweg RTV NOFOFr 11-11-15

 • CU leider Anja Haga verlaat Friese Staten voor wethouderspost in Arnhem ND 10-11-15, FDLC 07-11-15, RTV NOFOFr 06-11-15

 • CU wil reisvergoeding voor jonge mbo'ers FDLC 17-10-15

 • Zorgen bij CU over schade door gaswinning in NO-Fryslân FD 10-10-15, RTV NOF 09-10-15
 • CU vragen over achterhouden info UCF aan oppositie FD 07-10-15

 • Anja Haga in comité van aanbeveling voor 'Vrienden van Israël' met doel positief geluid over Israël verspreiden FD 25-09-15

 • CU pleit voor meer budget huisvesting statushouders FD, Laat barmhartigheid zwaarder wegen dan angst, aldus Anja Haga LC 24-09-15
 • Friese politiek eist zelfstandige Omrop Fryslân FDLC 24-09-15

 • Financiering UCF stelt CU voor voldongen feit FD 24-09-15
 • CU verwijt SP instemming met verlaging van opcenten LC 24-09-15

 • Zorgen bij CU over traagheid internet aanleg LC 22-09-15, Jouster Courant 21-09-15

 • PvdA en CU zoeken politieke oplossing huisvesting vluchtelingen FD 15-09-15, FD 14-09-15, RTV NOF 11-09-15

 • CU wil betere informatie bij nieuwe subsidieregels LC 07-09-15
 • Provincie moet meer geld steken in sneller internet voor scholen FD 19-08-15 CU bezorgd over uitblijven snel internet op scholen FrActueel 18-08-15 en stelt vragen OFr 18-08-15

 • CU is tegen extra geld voor nieuwe bussen FD 18-08-15 OFr 17-08-15

 • CU vraagt GS dringend om betere doorstroming asielzoekerscentra FD 13-08-15

 • CU wil groengasbussen in ZO Fryslân LC 18-07-15 FD 17-07-15 DrC 16-07-15

 • CU vraagt reactie proviciebestuur op vitaliteitsindex N Fryslân RTV 10-07-15

 • Pleidooi van o.a. CU voor in vaste dienst nemen van facilitair personeel FD 25-06-15
 • Provincie zal sneller betalen LC 25-06-15, CU wil dat provincie sneller betaalt FD 23-06-15, Jouster Courant 20-06-15

 • CU vraagt aandacht voor ontslagen bij Friesland Campina FD 13-06-15

 • CU&PvdA willen geld geven aan Fier FD, LD 12-06-15

 • Gedeputeerde Kramer vindt verwarring rond stopzetten subsidie voor agrarisch natuurbeheer vervelend Nw Oogst 22-05-15

 • Plannen voor aanpak verzakte huizen LC 23-05-15, CU op de bres voor wegzakkende straat in Grou FD 21-05-15

 • Oppositie mist doorrekening coalitieakkoord LC, CU dringt aan op Kadernota 2016 FD 21-05-15 

 • CU dringt aan op volledige info aan NRK in de toekomst FD 21-05-15

 • Help bewoners Grou bij verzakking van woningen OFr 08-05-15 FD & LC 09-05-15
 • Het oorlogsmonument bij Ypecolsga is vanaf nu goed bereikbaar Balkster Courant 23-04-15, FD 25-04-15

 • Formateur mag zelf één van de vijf punten van CU kiezen voor coalitieprogramma LC 22-04-15

 • CU vraagt aandacht voor blinden en slechtzienden in trein FDLC 21-04-15

 • Afketsen nachttrein Leeuwarden-Randstad had op agenda PS moeten staan LC 21-04-15, FD 18-04-15

 • Met alle Statenleden op de foto LC 27-03-15, Alleen CU keert in oude samenstelling terug in PS LC 24-03-15, Namen 43 gekozen Statenleden FD 20-03-15 

 • PS uitslag voor CU 23-03-15, Tige tank foar jo stim! FD 21-03-15, CU groeit gestaag in Fryslân FD, CU op eigen kracht 3e zetel ND, CU serieuze gegadigde als 4e partij FD, Landelijke winst bij CU ND 20-03-15

 • Ynze de Boer uit frustraties over verkiezingsavond FD 19-03-15

 • Stem 18 maart ChristenUnie ND 17-03-15

 • CU boos om uitblijven nachttrein van Randstad naar Leeuwarden FDLC 17-03-15

 • Provincie blijft verantwoordelijk voor sociaal vangnet bij transitie zorg naar gemeenten aldus Ynze de Boer FD 16-03-15

 • Carla Dik (CU) draait symbolisch de gaskraan dicht in Fryslân DrC 15-03-15

 • Landelijke aandacht voor niet meedoen van CU Fryslân met debat op zondag ND 14-03-15

 • CU is resultaatgericht en stabiel in de Friese Staten FD met Anja Haga als fractievoorzitter FD 13-03-15

 • Verdeling van voedsel is belangrijker dan meer productie aldus Anja Haga FD 13-03-15

 • Noordelijke CU pleit voor één OV trajectabonnement FD 13-03-15

 • Landelijke aandacht voor CU wind-mee-arrangement op Afsluitdijk JeugdjournaalNOS 10-03-15

 • Woorden van CU over windenergie komen overeen met daden FD 10-03-15

 • CU wil 100 miljoen extra uittrekken voor de regio FD, LC 10-03-15

 • Jûnspraters mei Anja Haga, haar drive en passie OFr 09-03-15

 • SGP in Fryslân adviseert achterban om op CU te stemmen FD 10-03-15

 • Anja Haga wil geloof handen en voeten geven in de politiek LC 09-03-15
 • CU wil kunstenaars in leegstaande panden FD 05-03-15

 • CU wil inrichting ruimte wel binnen bepaalde kaders FD 05-03-15

 • Lange termijnvisie nodig voor fossielvrije energievoorziening in Fryslân aldus Anja Haga ND 05-03-15

 • CU wil meer inzet voor oudere FD 03-03-15

 • Gedeputeerde Kramer wil subsidieregeling asbestdaken verlengen FD, LC 03-03-15

 • Christenen rond Christenen & Cultuur 2018 op uitnodiging van CU FD 02-03-15

 • Wie is Anja Haga, lijsttrekker van de CU RTV NO Fryslân 02-03-15

 • CU wil dat provincie asbestpot meer promoot LC 02-03-15

 • CU komt met verkiezingsprogramma in gewone taal LC 02-03-15, FD 27-02-15 Drachtster Courant, De Woudklank 26-02-15

 • Kulturele Haadstêd ook omarmd door CU LC 24-02-15

 • CU gaat door met kerkentour FD 23-02-15

 • CU loopt mee in stille tocht Walk for Freedom als protest tegen mensenhandel FDLC 23-02-15

 • Staten kiezen Anja Haga (CU) tot beste Statenlid met de meeste kennis van zaken FDFDLC 19-02-15

 • Friese gemeenten vangen dubbel tal statushouders op in antwoord op vragen van CU Ynze de Boer FD 19-02-15

 • Verkiezingscampagne barst los FD en LC, Fryske stimwizer jout te min ynsjoch aldus Anja Haga (CU) LC 17-02-15

 • Monument wordt eindelijk, na 12 jaar, beter bereikbaar dankzij Ynze de Boer (CU) FD 17-02-15

 • KristenUny tsjin gasboarring op Skylge OF 16-02-15

 • CU wil stationsgebied Leeuwarden beter toegankelijk maken voor kwetsbare groepen LC 14-02-15

 • Dankzij Ynze de Boer (CU) komt er nog dit jaar een stop bij oorlogsmonument LC 09-02-15

 • CU bepleit ondersteuning schrijnendste gevallen muizenplaag FD 09-02-15 en Boerderij 07-02-15

 • CU heeft de kandidatenlijst ingeleverd FD 04-02-15

 • Friese LTO-Noord vrouwen in gesprek met Provinciale Staten Nieuwe Oogst 31-01-15

 • CU wil dat provincie boeren helpt met muizenplaag FD 30-01-15 en FD 29-01-15 en soepel omgaat met regels voor dubbel getroffen boeren LC en Bolswards Nieuwsblad 28-01-15

 • CU wol fleksibelere regels foar opname asylsikers LC 29-01-15 OF 27-01-15

 • CU pleit voor snel actieplan tegen afbraak veenweide Leeuwarder Courant 23-01-2015

 • Staten tegen nieuwe gasboringen in Fryslân Friesch Dagblad 22-01-2015

 • CU lanceert fietsplan voor Afsluitdijk Dichtbij 30-01-15 Leeuwarder Courant, Bolswards Nieuwsblad 21-01-15

 • Kamer praat over muizenplaag in Fryslân Leeuwarder Courant 21-01-2015 CU wil schadefonds gedupeerde boeren Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant 20-01-2015 en een muizendebat Nieuwe Oogst 19-01-2015

 • Staten willen snel actie in Veenweidegebied Leeuwarder Courant, CU wacht op uitvoeringsnotitie over Veenweidegebied Friesch Dagblad 15-01-2015

 • CU wil steun voor MFC Hantum Omrop Fryslân, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant 07-01-2015