Kerkentour

Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterpmaandag 27 juni 2016 15:12 Midden in het winkelcentrum is, enigszins verborgen, een prachtig kerkje of eigenlijk een vermaning, zoals een kerk op z’n ‘Dopers’ heet. Een paar eeuwen geleden gedoogde de overheid het houden van diensten van de doopsgezinden, op voorwaarde dat de kerk niet herkenbaar of zichtbaar was vanaf de openbare weg. Dit monument uit 1790 was ook zo’n ‘schuilkerk’, aan het oog onttrokken. Op zondag 26 juni was ik te gast bij deze gemeente van Drachten-Ureterp. lees verder

Squarefestival 'Welcome to My Crib'

Squaremaandag 30 mei 2016 16:19 Elk jaar in het Hemelvaartsweekend wordt er een weekend voor christelijke tieners georganiseerd door de ABC-gemeenten. Zo ook dit jaar. Vanuit Groningen, Assen, Doetinchem, Leeuwarden, Almere en Drachten komen 660 tieners naar het Fries Congres Centrum te Drachten. Een weekend vol sport en spel, diensten, aanbidding maar vooral God en elkaar ontmoeten. Schoolgenoten ontmoeten andere schoolgenoten die ook christen zijn en die samen hun geloof willen beleven en verdiepen. lees verder

kerkentour: Rooms-Katholieke kerk Oosterwolde

Rooms Katholieke Kerk Oosterwoldemaandag 09 mei 2016 11:08 Oosterwolde - Zaterdagavond 7 mei jl. mocht ik in het kader van de kerkentour te gast zijn bij de RK Kerk De Heer Die Wederkomt aan de Quadoelenweg in Oosterwolde. De gemeenschap maakt onderdeel uit van de Parochie de Heilige Clara van Assisi. lees verder

Kerkentour: Protestantse Kerk Westergeest

westergeestdinsdag 29 maart 2016 14:48 De week voor Pasen is met recht een kerkweek te noemen met op vrijdag, zaterdag en zondag een kerkdienst. Bij uitstek geschikt om eens aan te schuiven in de banken van mijn eigen dorpskerk in Westergeest. Zowel de vrijdag als de zaterdagdienst mocht ik meemaken. lees verder

Kerkentour: Gereformeerde Kerk (Hersteld) in Opeinde

foto kerkentourdinsdag 08 maart 2016 14:31 Zolang ik in mijn dorp Opeinde woon, ben ik nog nooit in het mooie historische kerkje gestapt dat aan het begin van ons dorp staat. De kerkentour biedt een uitgelezen kans om eens een keer te gaan kijken. De prachtige gebrandschilderde ramen vallen goed op, wanneer de zon erop schijnt. De zon was er, maar helaas zat de kerk in de steigers, waardoor dat minder opvalt. lees verder

Kerkentour: Speciale dienst met Diamanten in VBG Bethel

kerkentour diamantenmaandag 02 november 2015 14:02 Deze maand mocht ik in het kader van de kerkentour een dienst bijwonen in een gemeente van mijn keuze maar het liep niet zoals ik het gepland had deze keer. ’s Ochtends ging de telefoon, ziekte bij de Diamanten en de vraag of ik in kon vallen….. lees verder

Kerkentour: Baptistengemeenten Parkkerk Leeuwarden

doopdienst bij verslag Jantinawoensdag 30 september 2015 12:20 Op zondagavond 27 september vervroegd afscheid genomen op een familiefeest. De reden: een van onze beste vrienden zou op deze avond gedoopt worden. lees verder

Kerkentour: Evangelische Gemeente Raphaël in Midsland op Terschelling

kerkebtour terschellingmaandag 24 augustus 2015 13:41 Als ik dit schrijf zit de vakantie er al weer op. Terschelling was dit jaar de bestemming. Twee weken campingleven en een mooie gelegenheid om een Gemeente te bezoeken waar je niet zomaar komt. lees verder

Kerkentour: PKN Aalsum

kerkentour anja 06072015maandag 06 juli 2015 11:01 Een mooi, klein kerkje op een terp, als in een film. Het is geen straf om op deze zomerse zondagmorgen, tussen de groene weilanden door, naar de Catharinakerk in Aalsum te fietsen. Voorganger is ds. Herman de Vries. Deze dominee ken ik, want hij is ook voorganger in ‘mijn eigen’ kerk De Herberg in Dokkum. Zoals ik van ds. De Vries gewend ben, is de dienst Christocentrisch: Christus staat centraal. lees verder

Kerkentour: PKN in Kortehemmen

kerkentour Boornbergum-Kortehemmenmaandag 29 juni 2015 13:52 Voor de kerkentour was ik te gast in het kerkje te Kortehemmen. Gebouwd omstreeks 1300. De Protestantse Gemeente die hier om de week samenkomt, telt zo’n 300 geboorte-, doop-, en belijdende leden uit Boornbergum, Kortehemmen, de Wilgen, Smalle Ee en de Veenhoop. lees verder

Kerkentour: Gereformeerde Gemeente Drachten

Drachten_Geref_Gemeente_Jeruzalemkerk_15_aug_2009_68-04woensdag 27 mei 2015 15:16 Op Pinksterzondag ben ik in het kader van de kerkentour op bezoek bij de Gereformeerde Gemeente in Drachten. Aangekomen bij de Jeruzalemkerk aan De Singel word ik hartelijk ontvangen door de koster van dienst. Deze wijst me ook een plek aan achter in de kerk. Al snel raak ik in gesprek met de persoon naast me. Vanochtend een leesdienst opgetekend door ds. Hoogerland. lees verder

Kerkentour: GKV Dokkum

GKV dokkum 1maandag 20 april 2015 10:30 Het voelt een beetje vreemd als ik op zondagmorgen langs mijn eigen kerk fiets, bekenden groet, en doorfiets. Maar het is voor een goede zaak. In het kader van de kerkentour ben ik op weg naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Dokkum. lees verder

Kerkentour: Zending is God en elkaar liefhebben

Foto Betheldienstwoensdag 01 april 2015 13:45 Zondag 29 maart was ik in mijn thuisgemeente Vrije Baptisten Gemeente de Bethel in Drachten om daar een dienst bij te wonen over zending. En op de zendingsmarkt na de dienst mijzelf te laten informeren over al het goede werk dat zendelingen doen. Wat was het vroeg, elke keer wennen als de klok een uur vooruit gaat. Een uur minder slapen is toch anders dan dat uurtje extra. lees verder

Kerkentour: Ark of Covenant Church

ark of covenant church 1maandag 16 maart 2015 19:44 Op verzoek van de Ark of Covenant Church in Leeuwarden mag ik zondag 15 maart in de dienst komen vertellen over mijn christen zijn in de politiek. Ik vind dit een hele eer. De dienst is onderdeel van de Womensconference die in het weekend van 13 tot en met 15 maart wordt gehouden. Het thema is Excellente vrouwen. lees verder

Kerkentour: Geref. Kerk Driesum CA

foto PKN Driesum 5donderdag 12 maart 2015 14:20 Deze keer geen kerkentour op zondag, maar op woensdag. Want het is biddag. Heel fijn om in de drukke campagneweek samen te zijn met andere christenen om stil te staan bij het Woord van God. lees verder

Kerkentour: Protestante gemeente Via Pacis I.W. Beetsterzwaag

Kerkentour ontmoetingskerkzondag 01 maart 2015 10:44 Vandaag was ik te gast in de Ontmoetingskerk van de Protestantse Gemeente Via Pacis I.W. te Beetsterzwaag, mijn woonplaats. Ds. Matty Metzlar ging voor. Het is de tweede zondag tijdens de 40-dagentijd naar Goede Vrijdag en Pasen. Een periode van bezinning en bemoediging. De preek die volgde raakte mij persoonlijk. “Ik dook terug in de tijd naar mijn “berg ervaring” in Bosnië tijdens mijn uitzending als militair verpleegkundige”. lees verder

Kerkentour: Evangelische gemeente De Salvator Leeuwarden

foto Watoto De Salvator 1maandag 23 februari 2015 11:42 “Het wordt een heel bijzondere dienst want kinderkoor Watoto treedt op.” Ds. Nicolas van Amerom vertelt me dit wanneer ik hem bel om te zeggen dat ik langskom voor de kerkentour. “Het is een andere dienst dan anders, want het koor staat centraal, dus kom op tijd want het wordt volle bak,” aldus Van Amerom. Ik had De Salvator in Leeuwarden ingepland, als kerkentourbezoek, zonder te weten dat Watoto op zou treden. Maar het lijkt me mooi. En ik word zeker niet teleurgesteld. lees verder

Kerkentour: Doopsgezinde Broederschap in Surhuisterveen

Doopsgezinde broederschapmaandag 16 februari 2015 00:03 In het kader van de kerkentour van de provinciale fractie van de ChristenUnie heb ik zondag 15 februari met mijn vrouw de dienst van de Doopsgezinde Broederschap in Surhuisterveen bijgewoond. Op bezoek bij het ‘vermaenhuys der mennieten in Suyderhuysterveen.’ lees verder

Kerkentour: Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Drachten-ZW

dopermaandag 09 februari 2015 23:06 Bijna iedere zondag ben ik te vinden in mijn eigen gemeente; de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Drachten-ZW. Op de 8ste februari ging ik daar weer heen, nu om ook te luisteren als politicus (in spé?). Het werd heel bijzonder. lees verder

Kerkentour: Verpleeghuis De Waadwente

foto Waadwente 1maandag 02 februari 2015 10:58 De Waadwente is een verpleeghuis in Dokkum met een eigen kerkzaal. Ik verwacht een zaal vol bedden en rolstoelen, maar niets is minder waar. De zaal is halfvol, en ik zie vrijwel geen bewoners. Er heerst een griepgolf waardoor bewoners helaas op hun kamers moeten blijven. Zij volgen de dienst op televisie. De groep mensen die er wel is bestaat uit vrijwilligers en buurtbewoners. Het wordt een mooie, intieme dienst. lees verder

Kerkentour: Zevende-dag Adventisten Leeuwarden

kerkentour zevende dags adventistenmaandag 19 januari 2015 14:25 Zaterdag 17 januari was ik te gast bij de Zevende-dag Adventisten in Leeuwarden. Dit jaar vieren zij hun 100e jubileum na de eerste dopelingen in Minnertsga op 27 maart 1915. De Zevende-dag Adventisten of Adventkerk is ontstaan in het midden van de 19e eeuw, als één van de in die tijd zo populaire opwekkingsbewegingen. Inmiddels is ze uitgegroeid tot één van de meest verspreide protestants-christelijke kerken ter wereld. De Bijbel is voor hen het geïnspireerde woord van God. Een boek waaraan de herkomst en toekomst van de mens ontleend kan worden. lees verder

Kerkentour: PKN Oldeberkoop (Bonifatiuskerk)

kerkentour PKN Oldeberkoop 1maandag 12 januari 2015 13:44 Zondag 11 januari was ik te gast bij de PKN gemeente in Oldeberkoop. De Bonifatiuskerk behoort tot de oudste kerken van Zuidoost Friesland. Het kerkgebouw vormt het historisch middelpunt van het dorp. De kerk werd bij zijn oprichting gewijd aan Bonifatius. In een document uit 1553 wordt de kerk aangeduid als de Parochiekerk van de H. Vitus te Antiqua Bercoop in Stellingwerff. De bouw van de oudste delen van de kerk is waarschijnlijk rond het jaar 1125 voltooid. lees verder

Kerkentour: RK Parochie Dokkum

RK parochie Dokkum 1.docxmaandag 05 januari 2015 11:29 Op de eerste zondag van het nieuwe jaar vier ik het feest van Driekoningen in de RK Parochie in Dokkum en maak ik kennis met de parochianen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Omdat pastor Paul Verheijen herstellende is van een ingreep gaat pastor Jan Alfrink uit Heerenveen voor in de viering. Pastor Verheijen kan er vandaag, voor het eerst, weer bij zijn. Hij wordt door iedereen hartelijk welkom geheten. lees verder

Kerkentour: GKV De Levensbron Ureterp

GKV De Levensbron Ureterpmaandag 29 december 2014 09:49 Vanmiddag was ik te gast bij GKv De Levensbron te Ureterp. Ik was nieuwsgierig naar de boodschap van Ds. Krijgsheld na de Kerstdiensten van de afgelopen week. Is het niet teveel van het goede in een week? Het tegendeel bleek. lees verder

Kerkentour: Messiaanse gemeente Drachten

messiaanse gemeente 1maandag 15 december 2014 12:38 Voor het eerst in mijn leven vier ik de Sabbat. Ik ben op bezoek bij de Messiaanse gemeente Mayaan Yeshua in Drachten. In deze gemeente wordt Jezus (Yeshua) als Messias beleden, en is de Torah de basis voor de Bijbel. De dienst is anders dan alle diensten die ik tot nu toe heb meegemaakt. lees verder

Kerkentour: De Wijngaard Leeuwarden

De Wijngaard 1maandag 08 december 2014 07:52 In een wat ongewone sfeer bezocht ik vanochtend in het kader van de kerkentour een dienst van de baptistengemeente De Wijngaard in Leeuwarden. De zondagse dienst wordt gehouden in het World Trade Centre (WTC) in Leeuwarden. Om even voor tienen ben ik aanwezig en kom terecht in de centrale hal. Via de trap kom je in de ‘kerkzaal’. lees verder

Kerkentour: Herv. Bonifatiuskerk Damwâld

kerk damwald 1maandag 01 december 2014 11:26 Een karakteristiek Frysk Tsjerkje, stampvol mensen. Wanneer ik de Bonifatiuskerk in Damwâld binnenkom, ruim op tijd, moet ik zoeken naar een plek. Na mij komen nog meer mensen en die vinden allemaal op de een of andere manier een zitplaats in het kerkje. Voorin zitten alle kinderen op bankjes. Een mooi gezicht. Als ik na afloop met de scriba spreek, vertelt hij dat er vaak nog meer mensen zijn. Bijzonder hoeveel mensen er in de kerk passen. lees verder

Kerkentour: PKN De Oase in Drachten

oasemaandag 17 november 2014 16:34 Enthousiast reageerde Ds. Ernst van Gulik op mijn telefoontje dat ik, in het kader van de Kerkentour van de ChristenUnie Fryslân, op zondag 16 november in de Oase een dienst wilde bezoeken. “Een prachtig idee van jullie! Op die wijze politiek en christenen bij elkaar brengen, ook op de plaats waar zij samenkomen, voelt warm aan”, zo sprak hij. lees verder

Kerkentoer: St.-Paulusparochie Gorredijk

bij kerkentour 2maandag 10 november 2014 16:31 Het is stralend weer als ik op de fiets stap naar Gorredijk. Naar de st.-Paulusparochie.
Onderweg denk ik aan mijn jeugd. Ik ben Katholiek opgevoed; communie gedaan, vormsel gekregen, misdienaar geweest en met "ons pa en ma" vaak in de kerkbank gezeten. Ik heb goede herinneringen aan deze tijd en ben nieuwsgierig naar de boodschap van vandaag. lees verder

Leren van de Parels van God

gebedmaandag 10 november 2014 15:54 Zondagmiddag 9 november was ik te gast in de Bethel gemeente te Drachten en niet in zomaar een dienst.
Zes maal per jaar wordt er in Drachten een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze interkerkelijke diensten gaan uit van de Protestantse Gemeente Drachten, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Baptisten-gemeente Elim, het Leger des Heils en de Baptistengemeente Bethel. lees verder

Kerkentour: De Bethel in Drachten

Foto Betheldienstmaandag 03 november 2014 12:28 Bijzonder om in een kerkzaal met bijna 2000 andere Christenen een dienst bij te wonen. Dat alleen is al inspirerend. En dan te bedenken dat dit de tweede dienst is en er nog nevendiensten zijn met honderden kinderen en tieners. Ik heb het als heel bemoedigend ervaren om met zoveel medegelovigen, waaronder collega’s Wiebo de Vries en Richard Klerks, een dienst bij te wonen in de Bethel in Drachten. lees verder

Kerkentour: Uniebaptisten in Haulerwijk

kerk unie baptisten haulerwijkmaandag 27 oktober 2014 13:11 Vorige week zijn we van start gegaan met de kerkentour. Vandaag bezocht ik de baptistengemeente in Haulerwijk, een kleine gemeenschap die haar bijeenkomsten houdt in de kerk aan de Norgerweg. Een kleine gemeenschap, maar met voldoende inspiratie voor een nieuwe week. Ooit ging ik naar de onafhankelijke baptistengemeente in Haulerwijk. Helaas is het er nooit van gekomen om deze Unie Baptistengemeente te bezoeken. Dit was de uitgelezen kans om eens een bezoek te brengen. lees verder

Kerkentour: CGK Dokkum

foto cgk dokkumzondag 19 oktober 2014 15:03 Vandaag heb ik voor het eerst een kerk bezocht in het kader van de Kerkentour. Ik heb me laten inspireren in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum. Als inwoner van Dokkum (en van de Stationsweg) kom ik vaak langs de CKG, en leek het me mooi om hier een kerkdienst mee te maken. lees verder