Kerkentour

De eerste vijf kandidaten van de Provinciale Staten van de ChristenUnie doen een kerkentour. Elke maand bezoeken ze een christelijke kerk of gemeente (protestants of katholiek) in de eigen regio, onder het motto ‘Geloof in Fryslân’.

Fractievoorzitter Anja Haga: “Om geïnspireerd te raken en te horen wat er leeft bezoeken we (kerk)diensten in onze eigen regio. Als Christenen laten we ons inspireren door Gods Woord. We weten dat we alleen het goede kunnen doen wanneer we ons laten leiden door wat Jezus ons geleerd heeft. Als (kandidaat) politici van de ChristenUnie zijn we christelijke volksvertegenwoordigers. Het is voor ons van belang dat we weten wat er leeft in de samenleving, in het bijzonder onder christenen, en dat we geïnspireerd blijven door het woord van God. Daarnaast hopen, waar mogelijk, en hoe klein misschien ook, een bijdrage te leveren aan de onderlinge verbinding tussen christenen.”

Er wordt, zoveel mogelijk, met iedere (kerkelijke) gemeente vooraf contact opgenomen, zodat men weet dat het bezoek zal plaatsvinden.

Onder 'inspiratieverslagen' (zie hierboven) kunt u lezen hoe de kandidaten geïnspireerd zijn door de kerkentour.

Vindt u het leuk als we ook uw kerk bezoeken? Laat het ons weten via christenunie@fryslan.nl